Základná škola Rozkvet Považská Bystrica, 8.ZŠ

top

Súkromná základná škola DSA, Sídl. Rozkvet 2047, Považská Bystrica, č.t. 0904 243 250,                                                                                           8zs@povazska-bystrica.sk,  dsa.pb@dsakademien.sk


Mapa stránky, Pripravujeme, Kontakt

Súkromná základná škola DSA, Sídl. Rozkvet 2047, Považská Bystrica
Metodické dni učiteľov nemeckého jazyka PDF Tlačiť E-mail

Naši kolegovia, učitelia nemeckého jazyka, sa pod vedením našej šikovnej nemeckej kolegyne zdokonaľovali v tom, ako učiť nemecký jazyk pútavejšie a hravou formou. Takého metodické dni majú napomôcť efektivite výučby s cieľom naučiť vás cudzí jazyk lepšie. Ďakujeme kolegom za ich nasadenie a elán. Andrej Hutta, Deutsch – Slowakische Akademien, a.s.


 
Európsky týždeň športu PDF Tlačiť E-mail

Dňa 29.9. 2017 sa na našej škole uskutočnila športová akcia „Európsky týždeň športu.“ Európsky týždeň športu je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe. Hlavnou témou kampane ostáva „#BeActive“, ktorá má nabádať k pohybu, a to nielen počas Európskeho týždňa športu, ale po celý rok. Počas tohto dňa sa prvý stupeň zúčastnil športových aktivít futbal, florbal, pohybové aktivity a kvôli počasiu sme zmenili cezpoľný beh na chôdzu, ktorú sme vďaka podmienkam školy vykonávali v teple a suchu.

Chcel by som sa poďakovať všetkým zúčastneným za pekný športový deň. A všetci si odnášame pekné spomienky na tento deň. Mgr. Miloš Červenák

Fotogaléria na fc stránke školy

 
Exkurzia do Múzea holokaustu v Seredi PDF Tlačiť E-mail

V stredu 4. októbra žiaci 9. ročníka spolu s pani učiteľkami Mgr. D. Markovičovou a PaedDr. V. Mužíkovou vycestovali do Serede, aby si prezreli expozície Múzea holokaustu, na mieste ktorého bol počas II. svetovej vojny pracovný tábor a neskôr koncentračný tábor. Napriek tomu, že sme vedeli, čo nás asi na tomto mieste čaká, atmosféra múzea nás aj tak zaskočila.

Čítať celý článok...
 
Na návšteve v NR SR PDF Tlačiť E-mail

Piatok 8. 9. 2017 bol pre našich parlamentárov netradičný. Ich kroky ráno neviedli do školy, ale na železničnú stanicu. Čakala na nás slnečná Bratislava. Dlho očakávaná návšteva „kolegov“ poslancov Národnej rady Slovenskej republiky sa pomaličky stávala skutočnosťou. Na začiatku sme sa cítili ako na letisku. Každý z nás (a rovnako aj naša batožina) musel prejsť cez skener, tí, ktorí „pípali“ absolvovali hneď aj osobnú prehliadku. J Vo vstupnej hale už na nás čakala naša pani sprievodkyňa – pracovníčka komunikačného odboru PhDr. L. Kittlerová.

Čítať celý článok...
 
Aj takto sa vyučujú prírodovedné predmety PDF Tlačiť E-mail

Žiaci Súkromnej ZŠ DSA Považská Bystrica sa 14.9.2017 zúčastnili Vedeckého veľtrhu, ktorý prebiehal na námestí NC Eurovea v Bratislave. Organizátori veľtrhu si stanovili za cieľ hravou formou priblížiť vedu hlavne žiakom

Čítať celý článok...
 
Európsky deň jazykov PDF Tlačiť E-mail

Hoci nie je ani koniec prvého školského mesiaca v tomto školskom roku, naši žiaci už usilovne pracujú.  Počas prvých troch týždňov sme sa pri príležitosti Európskeho dňa jazykov, ktorý sa každoročne oslavuje 26. septembra, podieľali na dvoch medzinárodných projektoch e-Twinning.

Čítať celý článok...
 
OZNAM školskej jedálne PDF Tlačiť E-mail

Oznam pre stravníkov

 
OZNAM PDF Tlačiť E-mail

Vážení pedagógovia, rodičia, milí stravníci,

ku dňu 30.06.2017 dôjde v Súkromnej základnej škole DSA k zrušeniu účtu číslo

IBAN: SK54 7500 0000 0040 2368 7405,

ktorý slúžil na  úhradu stravy v školskej jedálni a poplatkov ŠKD.

Od 01.07.2017 Vás žiadame zasielať finančné prostriedky na úhradu stravy v ŠJ a poplatkov ŠKD na číslo účtu

IBAN: SK28 7500 0000 0040 2382 7068.

 
Sommercamp 2017 PDF Tlačiť E-mail

Prvý prázdninový týždeň   prežili vybraní deviati žiaci z 2., 4., 5. a 6. ročníka v tábore Sommercamp 2017 v Závadke nad Hronom. Tábor bol pre nich odmenou od zriaďovateľa školy za ich celoročnú prácu, aktivitu i úspechy v školskej i mimoškolskej činnosti. V 5 dňoch plných športových aktivít,

Čítať celý článok...
 
Turisti v Piešťanoch PDF Tlačiť E-mail

Dňa 03.06.2017 sa deti z Turistického krúžku pod vedením pani Valachovej, Lipkovej a Strinkovej vybrali na výlet do Piešťan do Vojenského historického múzea, kde si mohli pozrieť mnoho zaujímavých vojenských lietadiel. Po prehliadke sme sa presunuli do kúpeľného mesta, kde sme sa poprechádzali po kolonáde. Nechýbala ani návšteva obchodného centra, kde si deti nakúpili darčeky pre seba, ale aj pre rodičov a súrodencov. Plní zážitkov a v dobrej nálade sme sa vrátili domov. Mgr. E. Valachová Fotogaléria na fc

 
Štvrtáci v škole v prírode PDF Tlačiť E-mail

„Kedy pôjdeme do školy v prírode? Kam? Čo tam budeme robiť?“ takýto kolotoč otázok sme počúvali takmer od začiatku posledného ročníka na 1. stupni. Samozrejme, že  školu v prírode sme chceli zrealizovať a tešili sme sa aj my. Tento rok bola voľba rekreačného zariadenia jasná: Závadka nad Hronom – sídlo Európskeho vzdelávacieho centra, ktoré patrí DSA.

Čítať celý článok...
 
Pracovná cesta v Magdeburgu PDF Tlačiť E-mail

V dňoch 8.-12. mája som sa zúčastnila pracovného stretnutia  učiteľov nemeckého jazyka v Magdeburgu – v sídle Europäisches Bildungswerk für Beruf und Gesellschaft (EBG). Našu „výpravu“ tvorilo 5 pedagógov zo základných a stredných škôl so zriaďovateľskou pôsobnosťou EBG alebo DSA.

Čítať celý článok...
 
Ochrana života a zdravia - videoreportáž PDF Tlačiť E-mail

Ochrana života a zdravia - videoreportáž na TV Považie

 
Pozvánka na triedne rodičovské združenie PDF Tlačiť E-mail

Vážení rodičia, pozývame Vás na triedne rodičovské združenia, ktoré sa uskutočnia v stredu 14.6.2017 v popoludňajších hodinách.

 
Mladý remeselník PDF Tlačiť E-mail

18. mája 2017 organizovala Stredná odborná škola tretí ročník súťaže zručnosti žiakov základných škôl pod názvom Mladý remeselník. Našu školu reprezentovali žiaci siedmeho ročníka Peter Podolák a Ladislav Dúbravka. Úlohou súťažiacich bolo vyrobiť a vykonať montáž prvkov z dreva podľa výkresovej dokumentácie s dodržaním dĺžkových rozmerov, uhlov a rozmerov po ich montáži, podľa výkresovej dokumentácie vystrihnúť z plechu predmet s dodržaním určených rozmerov a na čas zaskrutkovať 5

Čítať celý článok...
 
Týždeň modrého gombíka PDF Tlačiť E-mail

V týždni od 15. 5. do 19. 5. 2017 prebiehala na našej škole celoslovenská zbierka Týždeň modrého gombíka, ktorú organizuje UNICEF Slovensko. Výnos z tohtoročnej zbierky je určený na pomoc deťom na Ukrajine. Dobrovoľníkmi pre zbierkovanie boli dievčatá z 8. A a 8. B. Každý prispievateľ, za svoju ochotu pomôcť, získal nálepku alebo odznak modrého  gombíka.  Celkovo sa nám vďaka vám podarilo vyzbierať     72, 39 Eur, peniaze boli vložené na účet UNICEF. Všetkým ochotným prispievateľom patrí veľká vďaka. PaedDr. Vladimíra Mužíková

 
EKOJARMOK 2017 PDF Tlačiť E-mail

Naša škola sa aj tento školský rok zapojila do ekologickej súťaže Ekopyramída, ktorá bola organizovaná v rámci IX. ročníka ekologického jarmoku.Hlavným cieľom podujatia bola verejná prezentácia vybranej ekologickej témy, hodnotená odbornou porotou.

Žiaci II.A a II.B triedy si pripravili tému triedenia a recyklácie odpadového materiálu. Za spracovanie

Čítať celý článok...
 
Prírodovedná a geografická exkurzia PDF Tlačiť E-mail

Zobudili sme sa do krásneho rána a počasie nám prialo naozaj celý deň. A kto sa to tak tešil slnečnému dňu? Siedmaci, ôsmaci a pani učiteľky Husseinová a Adamčíková, ktorí sa zúčastnili exkurzie v stredu 17. mája 2017.

Naplánovali sme si štyri zastávky a tá prvá bola na Mohyle Milana Rastislava Štefánika v Brezovej pod Bradlom. Obdivovali sme veľkosť, rozľahlosť, obklady kameňmi. Dozvedeli sme sa niečo zo života tohto vedca  a generála a zapamätali sme si dátum jeho

Čítať celý článok...
 
Zber papiera PDF Tlačiť E-mail

V dňoch 19.04. – 05.05. 2017 prebiehal na našej škole zber papiera. Niektoré deti sa snažili viacej niektoré menej. Celkom sa nazberalo 4 100 kg papiera.

Víťazné triedy:

1. miesto - I.B           546 kg

2. miesto – III.A        518 kg

3. miesto – II.A         481 kg

Čítať celý článok...
 
Ochrana života a zdravia PDF Tlačiť E-mail

Účelové cvičenie zamerané na prierezovú tému  Ochrana života a zdravia sme zrealizovali v dňoch 15.-16.mája 2017.  Obsah učiva tejto prierezovej témy integruje postoje, vedomosti a zručnosti žiakov zamerané na ochranu života a zdravia v mimoriadnych situáciách, tiež pri pobyte a pohybe v prírode, ktoré môžu vzniknúť vplyvom nepredvídaných skutočností ohrozujúcich človeka a jeho okolie.

Našou snahou bolo tentoraz pripraviť žiakov na zvládnutie situácie v prípade vzniku požiaru v priestoroch budovy školy a nácvik činností nasledujúcich po vyhlásení varovného signálu. Nadobudnúť

Čítať celý článok...
 
« ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec »

Pre rodičov

Štatistiky

Počet zobrazení obsahu : 609495bottom
Copyright © 2017 Súkromná základná škola DSA, Sídl. Rozkvet 2047, Považská Bystrica. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
Administrácia. Designed by: Free Joomla Themes, hosting. Valid XHTML and CSS.