Základná škola Rozkvet Považská Bystrica, 8.ZŠ

top

Súkromná základná škola DSA, Sídl. Rozkvet 2047, Považská Bystrica, č.t. 0904 243 250,                                                                                           8zs@povazska-bystrica.sk,  dsa.pb@dsakademien.sk


Mapa stránky, Pripravujeme, Kontakt

Zoznam zmlúv PDF Tlačiť E-mail

ZOZNAM ZMLÚV:

rok 2018

pdf Zmluva o spolupráci, SOŠS PB

pdf Zmluva o dielo, Ján Kucharík PB

pdf Zmluva o podnájme nebytových priestorov, Rádioklub Manín PB

pdf Zmluva o využívanie telocvične, Maroš Hikaník PBrok 2017

pdf Zmluva o využívaní telocvične, Ing. Pavla Kantorová, Žilina

pdf Zmluva o využívanie telocvične, Michal Mišík PB

pdf Zmluva o využívaní telocvične, TJ Rozkvet PB

pdf Zmluva o prenájme nebytových priestorov, Občianske združenie Materské centrum PB

pdf Zmluva o dielo, Miroslav Maretta - REmare PB

pdf Zmluva o dielo, IVeS, Košice

pdf Zmluva o využívaní telocvične, Ľ. Krčmárik, Rozkvet,  PB

pdf Dodatok k Zmluve o prenájme nebytových priestorov, Cirkevná MŠ, PB

pdf Zmluva o prenájme nebytových priestorov, Cirkevné CVČ, PB

pdf Zmluva o prenájme nebytových priestorov, Rímsko-katolícka cirkev, farnosť PB

pdf Zmluva o podnájme nebytových priestorov, Rádioklub Manín, PB

pdf Zmluva o využívaní telocvične, jednorazová, P. Roman, Sverepec

pdf Zmluva o uskutočnení hudobných koncertov, LETart production

pdf Zmluva o poskytnutí služieb, Závadka nad Hronom

pdf Dodatkok k zmluve o poskytovaní stravy, Cirkevná MŠ, PB

pdf Zmluva o odohraní div. predstavenia,  MD Actores, Rožňava

pdf Zmluva o poskytnutí plaveckého výcviku, MŠK, PB


rok 2016

pdf Zmluva o združenej dodávke elektriny, Slovenská energetika, Žilina

pdf Dodatok k zmluve o dodávke a odbere tepla,  Teplo GGE, PB

pdf Dodatok k dohode o poskytovaní služieb,  MŠ Dukelská, PB

pdf Zmluva o spolupráci, AISEC Trnava

pdf Zmluva o nájme nebytových priestorov, Mgr. Marián Galko, PB

pdf Zmluva o dielo, M. Maretta, REmare, PB

pdf Darovacia zmluva, ZRŠ pri ZŠ Rozkvet, PB

pdf Darovacia zmluva, ZRŠ pri ZŠ Rozkvet, PB

pdf Darovacia zmluva, ZRŠ pri ZŠ Rozkvet, PB

pdf Zmluva o poskytovaní služieb, SlovFire, PB

pdf Dodatok k zmluve o dodávke tovaru, Daffer Prievidza

pdf Darovacia zmluva, Krajské CVČ, Trenčín

pdf Zmluva o nájme nebytových priestorov, TJ Rozkvet, PB

pdf Zmluva o nájme nebytových priestorov, Ing. Pavla Kantorová, Žilina

pdf Zmluva o nájme nebytových priestorov, BK, PB

pdf Zmluva o nájme nebytových priestorov, Michal Mišík, PB

pdf Zmluva o nájme nebytových priestorov, Rádioklub Manín, PB

pdf Zmluva o nájme nebytových priestorov, Občianske združenie Materské centrum Včielka, PB

pdf Zmluva o nájme nebytových priestorov, Cirkevné centrum voľného času, PB

pdf Zmluva o nájme nebytových priestorov, Rímsko-katolícka cirkev, PB

pdf Zmluva o dielo, Miroslav Maretta - REmare, PB

pdf Zmluva o dielo, Ján Kucharík, Zemiansky Kvášov 60, PB

pdf Zmluva o nájme nebytových priestorov, Rímsko-katolícka cirkev, PB

pdf Zmluva o nájme nebytových priestorov, Cirkevné CVČ Rozkvet, PB

pdf Darovacia zmluva, ZRŠ pri ZŠ Rozkvet, PB

pdf Darovacia zmluva, ZRŠ pri ZŠ Rozkvet, PB

pdf Darovacia zmluva, ZRŠ pri ZŠ Rozkvet, PB

pdf Darovacia zmluva, ZRŠ pri ZŠ Rozkvet, PB

pdf Darovacia zmluva, ZRŠ pri ZŠ Rozkvet, PB

pdf Zmluva o nájme nebytových priestorov, Cirkevné CVČ, Pov. Bystrica 2.str. 3.str. 4.str. 5.str. 6.str. Príloha č.1 Príloha č.2

pdf Zmluva o nájme nebytových priestorov,  Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza, Žilina 2.str. 3.str. 4.str. 5.str. 6.str. Príloha č.1 Príloha č.2

pdf Zmluva o poskytovaní stravy,  Cirkevná MŠ sv.Jána Pavla II., Pov. Bystrica 2.str.

pdf Zmluva o poskytnutí služieb - školy v prírode,  IVVB, s.r.o., Nemce

pdf Darovacia zmluva, Centrum vedecko-technických informácií, Bratislava,  2. str. 3. str. 4. str. 5.str.

pdf Zmluva o nájme nebytových priestorov,  p. Maršová, RIG, PB

pdf Zmluva o nájme nebytových  priestorov, MC Včielka, PB

pdf Zmluva o spolupráci, Deň narcisov, Liga proti rakovine SR, Ba 2.str. 3.str.

pdf Zmluva o poskytnutí plav. výcviku,  MŠK, PB 2.str.

pdf Zmluva o poskytnutí plav. výcviku,  MŠK, PB 2.str.


rok 2015

pdf Darovacia zmluva, ZRŠ pri ZŠ Rozkvet, PB

pdf Darovacia zmluva, ZRŠ pri ZŠ Rozkvet, PB

pdf Darovacia zmluva, ZRŠ pri ZŠ Rozkvet, PB

pdf Darovacia zmluva, ZRŠ pri ZŠ Rozkvet, PB

pdf Darovacia zmluva, ZRŠ pri ZŠ Rozkvet, PB

pdf Darovacia zmluva, ZRŠ pri ZŠ Rozkvet, PB

pdf Darovacia zmluva, ZRŠ pri ZŠ Rozkvet, PB

pdf Zmluva o dielo, Ján Kucharík, PB 2.str.

pdf Zmluva o nájme nebytových priestorov, Cirkevné CVČ, PB

pdf Zmluva o nájme nebytových priestorov, Cirkevné CVČ, PB

pdf Darovacia zmluva, ZRŠ pri ZŠ Rozkvet, PB

pdf Darovacia zmluva, ZRŠ pri ZŠ Rozkvet, PB

pdf Zmluva o dielo, Miroslav Maretta, REmare, PB

pdf Zmluva o nájme nebytových priestorov, Cirkevné CVČ, PB

pdf Zmluva o nájme nebytových priestorov, Martin Labudík PB

pdf Zmluva o nájme nebytových priestorov, Rímsko-katolícka cirkev, PB

pdf Zmluva o nájme nebytových priestorov, Cirkevné CVČ, PB

pdf Zmluva o nájme nebytových priestorov, Cirkevné CVČ, PB

pdf Zmluva o nájme nebytových priestorov, A. Maršová, Reserve Investment Group s.r.o., PB

pdf Zmluva o dielo na rekonštrukciu výplní otvorov, WILLIMAN, PB,      2.str. 3.str.

pdf Darovacia zmluva, ZRŠ pri ZŠ Rozkvet

pdf Zmluva o nájme nebytových priestorov, Obč. združenie MC Včielka, PB


pdf Zmluva o nájme nebytových priestorov, Cirkevné CVČ, PB

pdf Zmluva o nájme nebytových priestorov, Cirkevné CVČ, PB

pdf Zmluva o poskytovaní archivačných služieb, Pavol Kapralčík, 2.str.

pdf Zmluva o nájme nebytových priestorov, Cirkevné CVČ, PB

pdf Zmluva o nájme nebytových priestorov, Súkromná ZUŠ, PB

pdf Zmluva o nájme nebytových priestorov, Michal Mišík, PB

pdf Zmluva o nájme nebytových priestorov, Ing. Pavla Kantorová , PB

pdf Zmluva o nájme nebytových priestorov, Agentúra DOMA, Nové Mesto nad Váhom

pdf Darovacia zmluva, Basketbalový klub, PB

pdf Zmluva o poskytovaní zdrav. služieb, FM Consulting, s.r.o., 2. str., 3. str.

pdf Zmluva o dodávke tovaru, Daffer Prievidza

pdf Zmluva o dodávke tovaru, Daffer Prievidza

pdf Zmluva o dodávke tovaru, Daffer Prievidza

pdf Zmluva o nájme nebytových priestorov, Občianske združenie MC Včielka PB

pdf Zmluva o nájme nebytových priestorov, Rímsko-katolícka cirkev, PB CVČ

pdf Zmluva o nájme nebytových priestorov, Rímsko-katolícka cirkev, PB CVČ

 

rok 2014

pdf Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 33/2014, Rímsko-katolícka cirkev, PB CVČ

pdf Zmluva o poskytnutí služieb č.32/2014, SlovFire, s.r.o., 2. str., 3. str., 4. str.

pdf Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 31/2014, Ing. Pavla Kantorová

pdf Zmluva  o dielo  č. 30/2014, Ján Kucharík PB

pdf Darovacia zmluva č. 29/2014, ZRŠ pri ZŠ Rozkvet

pdf Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 28/2014, Súkromná ZUŠ, PB

pdf Darovacia zmluva č. 27/2014, ZRŠ pri ZŠ Rozkvet

pdf Darovacia zmluva č. 26/2014, ZRŠ pri ZŠ Rozkvet

pdf Darovacia zmluva č. 25/2014, ZRŠ pri ZŠ Rozkvet

pdf Darovacia zmluva č. 24/2014, 2. str. ZRŠ pri ZŠ Rozkvet

pdf Darovacia zmluva č. 24/2014, 1. str. ZRŠ pri ZŠ Rozkvet

pdf Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 23/2014, Ing. Pavla Kantorová

pdf Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 18/2014, Rímsko-katolícka cirkev, PB CVČ

pdf Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 17/2014, MC Včielka

pdf Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 16/2014, Hošták, s.r.o.

pdf Licenčná zmluva o priebežnej aktualizácii SW  č. 15.3.str./2014, Verejná informačná služba, Liptovský Mikuláš

pdf Licenčná zmluva o priebežnej aktualizácii SW  č. 15.2.str./2014, Verejná informačná služba, Liptovský Mikuláš

pdf Licenčná zmluva o priebežnej aktualizácii SW  č. 15.1.str./2014, Verejná informačná služba, Liptovský Mikuláš

pdf Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 14/2014, Rímsko-katolícka cirkev, PB CVČ

pdf Darovacia zmluva č. 13/2014, ZRŠ pri ZŠ Rozkvet

pdf Darovacia zmluva č. 12/2014, ZRŠ pri ZŠ Rozkvet

pdf Darovacia zmluva č. 11/2014, ZRŠ pri ZŠ Rozkvet

pdf Darovacia zmluva č. 10/2014, ZRŠ pri ZŠ Rozkvet

pdf Darovacia zmluva č. 9/2014, ZRŠ pri ZŠ Rozkvet

pdf Darovacia zmluva č. 8/2014, ZRŠ pri ZŠ Rozkvet

pdf Darovacia zmluva č. 7/2014, ZRŠ pri ZŠ Rozkvet

pdf Darovacia zmluva č. 6/2014, ZRŠ pri ZŠ Rozkvet

pdf Darovacia zmluva č. 5/2014, ZRŠ pri ZŠ Rozkvet

pdf Zmluva č. 4/2014, Nadácia pre deti Slovenska

pdf Zmluva č. 3/2014, TJ Rozkvet, Bc Šestáková

pdf Zmluva č. 2/2014, p. Mišík

pdf Zmluva č. 1/2014, MC Včielka

pdf Darovacia zmluva, Školy pre budúcnosť, 1.str. 2.str. 3.str.

pdf Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu, NÚCEM, 1.str. 2.str. 3.str. 4.str. 5.str. 6.str.

pdf Zmluva,  Národný projekt Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí, 1.str. 2.str. 3.str. 4.str. 5.str. 6.str. 7.str.

pdf Darovacia zmluva, Moderné vzdelávanie pre vedomostnú  spoločnosť/1.str. 2.str. 3.str. 4.str.

pdf Darovacia zmluva č. 12/2014, ZRŠ pri ZŠ Rozkvet

 

rok 2013

pdf Zmluva o nájme nebytových priestorov č.11/2013, Telovýchovná jednota PB

pdf Zmluva o nájme nebytových priestorov č.10/2013, Michal Mišík

pdf Zmluva o nájme nebytových priestorov č.9/2013, Rímsko-katolícka cirkev, PB CVČ

pdf Zmluva o nájme nebytových priestorov č.8/2013, Rímsko-katolícka cirkev, PB CVČ

pdf Zmluva o nájme nebytových priestorov, Rímsko-katolícka cirkev

pdf Zmluva o nájme nebytových priestorov, Rímsko-katolícka cirkev

pdf Zmluva o nájme nebytových priestorov č.7/2013, Urban Trend - SK

pdf Zmluva o nájme nebytových priestorov č.6/2013, Basketbalový klub PB

pdf Zmluva o nájme nebytových priestorov č.5/2013, MC Včielka PB

pdf Zmluva o nájme nebytových priestorov č.4/2013, TJ Rozkvet PB

pdf Zmluva o nájme nebytových priestorov č.3/2013, Mestská florbalová liga PB

pdf Zmluva o nájme nebytových priestorov č.2/2013, MC Včielka PB

pdf Zmluva o nájme nebytových priestorov č.1/2013, Basketbalový klub PB

 

rok 2012

pdf Zmluvao nájme nebytových priestorov č. 12/2012, Basketbalový klub PB

pdf Zmluva o dielo, Kucharík PB

pdf Zmluva o nájme nebytových priestorov č.11/2012, Mestská florbalová liga PB

pdf Zmluva o nájme nebytových priestorov č.10/2012, Čižmár PB

pdf Zmluva o nájme nebytových priestorov č.9/2012, TJ Rozkvet PB

pdfZmluva o nájme nebyt. priestorov č.8/2012, CCVČ PB

pdf Zmluva o nájme nebyt. priestorov č.7/2012, CCVČ PB

pdf Zmluva o nájme nebytových priestorov č.6, Hikaník PB

pdf Zmluva o nájme nebyt. priestorov č.5/2012, CVČ PB

pdf Zmluva o nájme nebyt. priestorov č.4/2012, URBAN TRENDS-SK PB

pdf Zmluva o nájme nebyt. priestorov č.3/2012, TJ Rozkvet PB

pdf Zmluva o nájme nebyt. priestorov č.2/2012, Mestská florbalová liga PB

pdf Zmluva o nájme nebyt. priestorov č.1/2012, MC Včielka PB

 

rok 2011

pdf Zmluva o nájme nebyt. priestorov č.10/2011, Maroš Hikaník PB

pdf Zmluva o nájme nebyt. priestorov č.9/2011, Bytový dom Rozkvet 2044 PB

pdf Zmluva o nájme nebyt. priestorov č.8/2011, Talda PB

pdf Zmluva o nájme nebyt. priestorov č.7/2011, Čižmár PB

pdf Zmluva o nájme nebyt. priestorov č.6/2011, Mestská florbalová liga PB

pdf Zmluva o nájme nebyt. priestorov č.5/2011, Cirkevné centrum voľného časuPB

pdf Zmluva o nájme nebyt. priestorov č.4/2011, TJ Rozkvet PB

pdf Zmluva o nájme nebyt. priestorov č.3/2011, Cirkevné centrum voľného časuPB

pdf Zmluva o nájme nebyt. priestorov č. 2/2011, Urban Trends-SK PB

pdf Zmluva na prenájom nebytových priestorov, Rímsko-kat. cirkev PB

 

rok 2010

pdf Zmluva o nájme nebytových priestorov, Občianske združenie Rádioklub Manín, PB pdf 2.str. pdf 3.str. pdf 4.str. pdf dodatok

Posledná úprava Streda, 10 Január 2018 08:17
 

Pre rodičov

Štatistiky

Počet zobrazení obsahu : 638299bottom
Copyright © 2018 Súkromná základná škola DSA, Sídl. Rozkvet 2047, Považská Bystrica. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
Administrácia. Designed by: Free Joomla Themes, hosting. Valid XHTML and CSS.