Základná škola Rozkvet Považská Bystrica, 8.ZŠ

top

Súkromná základná škola DSA, Sídl. Rozkvet 2047, Považská Bystrica, č.t. 0904 243 250,                                                                                           8zs@povazska-bystrica.sk,  dsa.pb@dsakademien.sk


Mapa stránky, Pripravujeme, Kontakt

História najmladšej považskobystrickej základnej školy PDF Tlačiť E-mail


História najmladšej základnej školy Rozkvet v Považskej Bystrici sa začala písať v školskom roku 1991/1992.  Bolo to 9. septembra 1991, keď brány školy privítali 428 žiakov I. stupňa. V tom čase mala škola 22 tried, 22 pedagogických a 5 nepedagogických pracovníkov.Prvým riaditeľom školy bol Mgr. Ladislav Šajtlava. Tri roky sa v pavilóne G učili len žiaci I. stupňa.

Dňa 5. 9. 1994 sa začalo vyučovanie v novom pavilóne F. Počet tried v tomto školskom roku stúpol na 34. Škola sa stala plnoorganizovanou, navštevovali ju žiaci 1. – 7. ročníka. Svojou návštevou poctil školu aj minister školstva a vedy Ľubomír Harach.

Ďalším medzníkom školy sa stalo otvorenie vlastnej školskej jedálne v septembri 1995. Jej prvou vedúcou sa stala p. Tatiana Bohunská. Strava sa dovážala zo ZŠ Stred a ZŠ Slovenských partizánov.

O rok neskôr 3. septembra 1996 kolektív kuchárok po prvýkrát pripravil stravu v našich vlastných priestoroch. Od nasledujúceho školského roka vedie školskú jedáleň p. Ľubica Mišíková.

6. novembra 1997 svojou návštevou poctila Považskú Bystricu  ministerka školstva Eva Slavkovská. Navštívila i našu školu pozrúc si jej priestory.

V školskom roku 1998/99 škola pomaly „praskala vo švíkoch“. V jej dvoch pavilónoch sa učilo 1178 žiakov, žiaci 3. a 4. ročníka sa vyučovali v dvojzmennej prevádzke.

Od  školského roku 1999/2000 vystriedal Mgr. Šajtlavu vo funkcii riaditeľa školy Mgr. Ladislav Vaštík. Práve jeho zásluhou sa začalo v lete 2001 s výstavbou telocvične. Do decembra mala telocvičňa strechu, podlahu, okná, kúrenie, vzduchotechniku... V tomto období bolo našimi žiakmi 1095 detí v 39 triedach. Pedagogických zamestnancov bolo 57 a nepedagogických 17. V  dvojzmennej prevádzke sú už 3 ročníky, a to 2. – 4. V tomto čase došlo aj k pozitívnym zmenám vo vzhľade okolia školy, ktoré dovtedy pripomínali stavenisko.

Do nového tisícročia škola vstúpila s 1168 žiakmi v 40 triedach, o ktorých sa staralo 57 pedagógov a 17 prevádzkových zamestnancov. Druháci, tretiaci a štvrtáci aj naďalej absolvovali náročné vyučovanie na 2 zmeny. Vo svojej krátkej histórii škola privítala 1. marca 2002 už tretieho ministra školstva, ktorým bol Milan Vtáčnik.

1. júla 2002 Základná škola Rozkvet získala právnu subjektivitu. V nasledujúcom školskom roku 2002/2003 počet žiakov klesol na  981 a počet tried na 37. V škole pôsobilo 48 pedagogických a 20 prevádzkových pracovníkov.

Školský rok 2003/2004 bol iný. Po prvýkrát od vzniku školy bola do vedúcej funkcie zvolená žena. Riaditeľkou školy sa stala Mgr. Lenka Pažitná. V 34 triedach sa učí  845 žiakov. Pedagógov je 45 a počet nepedagogických zamestnancov sa nezmenil.

Podarilo sa zriadiť  jazykové učebne, počítačovú učebňu, učebňu výtvarnej výchovy, učebňu chémie, pestovateľských prác, etickej výchovy, náboženskej výchovy, žiacku kuchynku, knižnicu a čitáreň.

V školskom roku 2004/2005 škola privítala v 28 triedach 701 detí.

Od školského roka 2005/2006 vznikajú na škole triedy s výtvarným a jazykovým variantom. Počet žiakov je 624, tried 25, pedagógov 40 a nepedagogických pracovníkov 20. Dňa 19.2.2008 bolo vydané kolaudačné rozhodnutie.

Do školského roku 2008/2009 škola vstúpila pod vedením novej riaditeľky Mgr. Zuzany Veverkovej so 419 žiakmi a 55 zamestnancami, z toho 36 pedagogických a 19 nepedagogických. Počet tried klesol na 21.  Od tohto obdobia sa Základná škola Rozkvet môže pýšiť vlastným logom. Rodičia a obyvatelia Rozkvetu si mohli vybrať z návrhov ten, ktorý ich najviac oslovil. Od 19. decembra 2008 môžu naši žiaci, ale aj obyvatelia Rozkvetu využívať nové multifunkčné ihrisko. V škole bolo zriadené Informačno – komunikačné centrum v priestoroch bývalej zborovne.

V školskom roku 2009/2010 navštevovalo školu 365 žiakov 20 tried. Počet pedagógov sa o jedného znížil. Od tohto roka sme sa zapojili so separovania odpadu, k čomu sme viedli i  svojich žiakov. Podarilo sa nám vytvoriť 2 učebne cudzích jazykov  v pavilóne I. stupňa a vymeniť prechodové dvere za protipožiarne.

Školský rok 2010/2011 sme otvorili v zložení 343 detí z 19 tried a 52 zamestnancov, z toho 33 pedagogických. Hneď v septembri sa 40 žiakov v sprievode 4 pedagógov a riaditeľky školy zúčastnilo na Medzinárodnej olympiáde detí a mládeže v Rožnove pod Radhoštem. Zariaďujeme učebňu prírodovedných predmetov, ktorú však ešte treba dokončiť. V počítačovej učebni pribudli vertikálne žalúzie, ktoré boli veľmi potrebné. V areáli školy sme zriadili skalku. Do 20. roka svojej existencie škola vstúpila v počte 316 žiakov 18 tried, 30 pedagógov a 18 prevádzkových pracovníkov.

Od 28. 6. 2013 bola vymenovaná do funkcie riaditeľky školy Mgr. Nataša Kováčová.V šk. roku 2013/2014 mala škola 301 žiakov 17 tried, 28 pedagogických a 14 nepedagogických pracovníkov.

 

 

 

 


Posledná úprava Utorok, 09 Február 2016 11:41
 

Pre rodičov

Štatistiky

Počet zobrazení obsahu : 677470bottom
Copyright © 2018 Súkromná základná škola DSA, Sídl. Rozkvet 2047, Považská Bystrica. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
Administrácia. Designed by: Free Joomla Themes, hosting. Valid XHTML and CSS.