Základná škola Rozkvet Považská Bystrica, 8.ZŠ

top

Súkromná základná škola DSA, Sídl. Rozkvet 2047, Považská Bystrica, č.t. 0904 243 250,                                                                                           8zs@povazska-bystrica.sk,  dsa.pb@dsakademien.sk


Mapa stránky, Pripravujeme, Kontakt

Zmena zriaďovateľa PDF Tlačiť E-mail

Od 1. septembra 2016 má naša škola nového zriaďovateľa. Je ním spoločnosť Deutsch – Slowakische Akademien, a.s. (DSA), ktorá je pod gesciou nemeckej spoločnosti Europäische Bildungswerke fuer Beruf und Gesselschaft  – EBG, ktorá sídli  v nemeckom meste Magdeburg. So zmenou zriaďovateľa súvisí aj zmena pôvodného názvu školy na nový názov - Súkromná základná škola DSA, Sídl. Rozkvet 2047, Považská Bystrica. Vzdelávanie na škole je naďalej bezplatné.


Predsedom predstavenstva DSA a.s. je Ing. Marek Nikel. EBG je úspešná medzinárodná vzdelávacia inštitúcia, ktorá má v súčasnosti 35 vzdelávacích centier po celej Európe i vo svete. EBG je zakladateľom aj medzinárodného asociácie EVBB, ktorá má 55 členov z 23 krajín. Svoje zastúpenie má i v Bruseli. EBG má vybudovanú štruktúru siete škôl od materskej školy, základnej, strednej až po vysokú školu. Cieľom spoločnosti je v budúcich rokoch uviesť do praxe podobný model siete škôl aj na Slovensku v Považskej Bystrici.

 

Vzdelávacie moduly

Jedným zo špecifík školského vzdelávacieho programu pre žiakov ZŠ Rozkvet od 7. ročníka bude orientácia na techniku a prírodné vedy – fyziku, chémiu a biológiu.

Čo sa týka vzdelávania žiakov v cudzích jazykoch, popri povinnej angličtine budú mať prváci od školského roka 2017/2018 možnosť učiť sa nemecký jazyk už od prvého ročníka.  Vyučovanie s využitím moderných technológií napr. virtuálne hodiny s nemecky hovoriacim lektorom alebo jazykové pobyty v Nemecku pre úspešných žiakov určite zatraktívnia vyučovanie nemeckého jazykaĎalším školským špecifikom bude jazyková trieda  od 1. ročníka.

Mimo týchto špecifík budeme žiakom ponúkať aj samostatný alternatívny školský program zameraný na všeobecné vzdelávanie s dvoma variantmi:

Prvý variant sa bude týkať športu so zameraním na basketbal a florbal pre chlapcov a dievčatá s možnosťou výberu jedného športu od 3. ročníka s nástupom do športovej triedy od 5. ročníka. Spolupráca s nemeckým univerzitným športovým klubom bude prínosom pre oblasť podpory športu a hlavne basketbalu.

Druhý variant sa týka podpory kultúry a umenia – výtvarné, dramatické a hudobné vzdelávanie. Škola má zabezpečené materiálne i personálne podmienky na realizáciu týchto variantov.

Absolventi našej školy môžu teda pokračovať v štúdiu na gymnáziách či stredných odborných školách.

Škola sa zameria aj na zvýšenie kvalifikačného potenciálu výchovného poradcu s akcentom na rozvoj poradenstva o povolaniach a zamestnaniach.


Možnosti štúdia v Nemecku

Po absolvovaní 10 - ročnej povinnej školskej dochádzky naši úspešní žiaci budú mať možnosť pokračovať v štúdiu v Nemecku na strednej alebo vysokej škole. Zaujímavé možnosti štúdia  ponúka  inštitúcia Europäisches Studienkolleg der Wirtschaft. Osem percent týchto študentov pochádza z iných štátov. Prípravu na skúšky bude študent absolvovať v Nemecku. Podmienkou je ovládanie nemeckého jazyka.


Predpokladáme, že škola sa v priebehu niekoľkých rokov stane atraktívnou nielen pre žiakov Považskej Bystrice, ale aj širšieho okolia či regiónu. DSA, a.s. sa zaviazala dochádzajúcich žiakov z okolitých obcí finančne podporovať.


Spolupráca s basketbalovým klubom USC Magdeburg

ZŠ Rozkvet má ambíciu otvoriť  v školskom  roku 2017/2018 športovú basketbalovú a florbalovú triedu pre žiakov 5. ročníka. Zástupca DSA, a.s. Ing Marek Nikel a riaditeľka školy sa dňa 31.5.2016 v Magdeburgu stretli s pánom Jensom Augeisteinom, zástupcom basketbalového klubu USC v Magdeburgu, s cieľom nadviazať spoluprácu.


Bližšie informácie o spoločnosti DSA: http://www.dsakademien.sk/


Bezplatné štúdium s DSA: http://www.dsakademien.sk/zakladne-skoly/Posledná úprava Streda, 21 September 2016 09:47
 

Pre rodičov

Štatistiky

Počet zobrazení obsahu : 652894bottom
Copyright © 2018 Súkromná základná škola DSA, Sídl. Rozkvet 2047, Považská Bystrica. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
Administrácia. Designed by: Free Joomla Themes, hosting. Valid XHTML and CSS.