Základná škola Rozkvet Považská Bystrica, 8.ZŠ

top

Súkromná základná škola DSA, Sídl. Rozkvet 2047, Považská Bystrica, č.t. 0904 243 250,                                                                                           8zs@povazska-bystrica.sk,  dsa.pb@dsakademien.sk


Mapa stránky, Pripravujeme, Kontakt

Neformálne hodiny občianskej náuky PDF Tlačiť E-mail

Vyučovanie občianskej  náuky v utorok 6. decembra v obidvoch ôsmych triedach malo netradičnú formu, zmenilo sa na neformálne vzdelávanie. Celá aktivita sa realizovala pod záštitou Rady mládeže Trenčianskeho kraja, ktorej mladí akreditovaní lektori organizovali v mesiaci november 2016 na našej škole zaujímavé tréningy zamerané na komunikáciu, asertivitu a tímovú prácu. Počas hodín občianskej náuky sa učiteľka stala

aktívnou súčasťou diskutujúcich a vedúce miesto mali dvaja dobrovoľníci ochotní si vyskúšať, aké to je „z opačnej strany“. Tému, ktorá sa stala predmetom diskusie za „okrúhlym stolom“, si žiaci vybrali samostatne, odrážala ich preferencie. Inštrukcie boli len všeobecné, ale zároveň prinášali jasné pravidlá: usmerňujte rozhovor tak, aby všetci žiaci vyjadrili svoj názor a svoje návrhy, aby nikto nemal pocit, že sa nemohol vyjadriť, dodržujte pravidlo rovnakého zaobchádzania.

A takto sa okrúhly stôl realizoval:

VIII. B

Vedúcimi skupiny sa stali Adrián Lukáč a Dalibor Marko, ktorí realizovali diskusiu na tému: Toto je moja škola. V prvej časti žiaci rozprávali o svojich záujmoch, aktivitách, ktoré radi robia. Zaujímavým bolo premostenie do druhej časti, kde sa vedúci spýtali, ako by sa dali tieto ich záujmy preniesť do našej školy. Nasledovala hotová „burza nápadov“, žiaci navrhovali napríklad zaviesť jednu hodinu, počas ktorej by si mohli čítať svoju obľúbenú knihu, viac vychádzok do okolia školy, vybudovanie multifunkčných ihrísk ale aj využitie skutočnosti, že na našej škole pôsobí materská škola, s ktorou by chceli spolupracovať a tak sa navzájom obohacovať. Po tejto časti, chlapci zmenili aktivitu a nechali členov skupiny svoje návrhy preniesť na papier. Výsledky práce sa prezentovali tak, že obrázky boli náhodne rozdané účastníkom skupiny, ktorí popisovali svoj dojem a zároveň sa snažili vystihnúť želanie autora. Na záver hodiny dostali žiaci zaujímavú úlohu, mali povedať problém v škole alebo v triede, pričom zároveň navrhli spôsob jeho riešenia. Je zaujímavé, že všetci rozprávali len o problémoch, ktoré majú medzi sebou, pričom riešenie nehľadali v iných ľuďoch ale sami v sebe. Pri záverečnom zhodnotení hodiny, účastníci skupiny zhodne tvrdili, že takáto neformálna hodina je pre nich prínosom a mohla by sa konať častejšie.

VIII. A

Vedúcimi skupiny boli dievčatá: Kristína Slováková a Anna Smrčková. Okrúhly stôl sa realizoval na tému: Využitie voľného času v mojom meste. Po úvodnom privítaní, dievčatá začali aktivitou, v ktorej mali žiaci nakresliť na papier, čo radi robia, alebo čo robili včera. Obrázky boli vyzbierané a náhodne rozdané medzi účastníkov skupiny, ktorí sa snažili popísať obľúbenú činnosť autora. Táto aktivita dievčatám poslúžila na začatie rozhovoru o realizovaní voľnočasových aktivít. Veľmi peknou a zaujímavou časťou bolo, keď žiaci rozprávali o tom, kto ich ku koníčku priviedol. Väčšinou išlo o spolužiakov, ktorým sa zato poďakovali. Zároveň sa žiaci snažili svoju záľubu prezentovať takým spôsobom, aby vzbudili záujem aj u ostatných. V tretej časti prezentovali žiaci svoje požiadavky, respektíve návrhy, ktoré by im realizáciu voľnočasových aktivít uľahčili. Väčšina návrhov sa týkala dobudovania, respektíve vybudovania nových ihrísk, vrátane parkourových stien, sál na realizáciu baletných vystúpení, gymnastickej haly ... Na záver vedúce skupiny zhrnuli výsledky hodiny a poďakovali za prezentované názory.

Okrúhly stôl ako forma neformálneho vzdelávania je pre žiakov veľkým prínosom, pretože rozvíja ich komunikačné zručnosti, učí ich prezentovať vlastný názor, počúvať iných, rešpektovať odlišné názory, ale učí ich aj empatii a sebareflexii. PaedDr. Vladimíra Mužíková


Fotogaléria 8.A

Fotogaléria 8.B

Posledná úprava Štvrtok, 08 December 2016 15:15
 

Pre rodičov

Štatistiky

Počet zobrazení obsahu : 652889bottom
Copyright © 2018 Súkromná základná škola DSA, Sídl. Rozkvet 2047, Považská Bystrica. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
Administrácia. Designed by: Free Joomla Themes, hosting. Valid XHTML and CSS.