Základná škola Rozkvet Považská Bystrica, 8.ZŠ

top

Súkromná základná škola DSA, Sídl. Rozkvet 2047, Považská Bystrica, č.t. 0904 243 250,                                                                                           8zs@povazska-bystrica.sk,  dsa.pb@dsakademien.sk


Mapa stránky, Pripravujeme, Kontakt

Profil verejného obstarávateľa
Profil verejného obstarávateľa PDF Tlačiť E-mail

Verejný obstarávateľ: Súkromná základná škola DSA

Sídlo: Sídl. Rozkvet 2047, 01701 Považská Bystrica

IČO: 36129852

 

Štatutárny zástupca: Mgr. Nataša Kováčová, riaditeľka školy
e-mail:
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Telefón: 042/4325994, 0904 243 250


Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku mesta formou priameho nájmu

Základná škola, Rozkvet 2047, 017 01 Považská Bystrica, ako rozpočtová organizácia Mesta Považská Bystrica v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa platných Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Považská Bystrica, zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku – nebytových priestorov vo vlastníctve mesta  formou priameho nájmu:

nebytové priestory o výmere 122 m² nachádzajúce sa na prízemí budovy Základnej školy Rozkvet, súp. číslo 2047 v Považskej Bystrici.

Minimálna cena nájmu bez energií spojených s nájmom je stanovená na základe Vyjadrenia k všeobecnej hodnote nájmu za nebytový priestor č. 38/2016 zo dňa 13. 06. 2016 a  platných Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Považská Bystrica vo výške 8,29 €/m²/rok. Snímka nebytových priestorov tvorí prílohu oznamu na internetovej stránke  ZŠ.

Zámerom vyhlasovateľa je, aby predmetný nebytový priestor bol využívaný na výchovnú, vzdelávaciu činnosť a ako informačný portál pre rodičov z okolia Považskej Bystrice.

Cenové ponuky jednotlivých záujemcov musia byť predložené písomne v zapečatenej obálke označenej heslom: „PRIAMY PRENÁJOM nebytový priestor v budove Základnej školy  – NEOTVÁRAŤ“

na adresu:

Základná škola, Rozkvet 2047, 017 01 Považská Bystrica, počas lehoty 15 dní od zverejnenia tohto zámeru, t. j. do 29. 06. 2016 do 12.00 hod. Vyhodnotenie bude písomne oznámené všetkým uchádzačom v termíne do 10 dní od termínu vyhodnotenia ponúk.

Základná škola si vyhradzuje právo odmietnuť všetky cenové ponuky, resp. prenájom zrušiť.

Bližšie informácie, prípadne obhliadku nebytového priestoru je možné dohodnúť na tel. č.  0904 243 250.

 

Príloha č.1 - Snímka nebytových priestorov na prenájom

Vyhodnotenie cenových ponúk

 


Výzva na predkladanie ponúk:

Príloha č. 1 -  Výzva

Príloha č. 2 .- Výmena okien - zadanie

Príloha č. 3 - Detail osadenia okna

Príloha č. 4 - Pohľad čelný

Príloha č. 5 - Situácia

Príloha č.6 - TS 8 ZŠ

Príloha č. 7 - Výpis okien a dverí

 

Vyhodnotenie cenových ponúk:

Príloha  - Vyhodnotenie

Posledná úprava Pondelok, 06 Február 2017 18:55
 


Pre rodičov

Štatistiky

Počet zobrazení obsahu : 677485bottom
Copyright © 2018 Súkromná základná škola DSA, Sídl. Rozkvet 2047, Považská Bystrica. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
Administrácia. Designed by: Free Joomla Themes, hosting. Valid XHTML and CSS.