Základná škola Rozkvet Považská Bystrica, 8.ZŠ

top

Súkromná základná škola DSA, Sídl. Rozkvet 2047, Považská Bystrica, č.t. 0904 243 250,                                                                                           8zs@povazska-bystrica.sk,  dsa.pb@dsakademien.sk


Mapa stránky, Pripravujeme, Kontakt

Zodpovedne.sk PDF Tlačiť E-mail

Hlavným cieľom projektu Zodpovedne.sk je získať poznatky a osvojovať si zručnosti o zodpovednom používaní internetu a mobilnej komunikácie pre deti a mládež.

Ochrana pred ohrozeniami na internete
- naučiť žiakov našej školy zodpovedne a bezpečne používať moderné technológie, viesť ich k vhodnému správaniu na internete vo virtuálnom prostredí.
Netiketa (etiketa na internete)
- osvojovať u žiakov vhodné zručnosti správania sa na internete a vo virtuálnom prostredí.
Kritické myslenie
- rozvíjať u žiakov našej školy schopnosť posúdiť pravdivosť a dôveryhodnosť informácií vo virtuálnom priestore, vedieť správne reagovať na nátlak jednotlivca alebo anonymnej skupiny vo virtuálnom svete.
Informovanosť rodičov
- informovať rodičov s možnými negatívnymi javmi, ktoré hrozia ich deťom na internete, oboznámiť ich s možnosti ako deti pred nimi ochrániť.

Aktivity:


Aktivita 1: Všetci žiaci na hodinách informatickej výchovy  a informatiky pracovali so stránkami ovce.sk, bezpecnenainternete.sk a zodpovedne.sk. Po pozretí rozprávok, videí, príbehov spolu s vyučujúcou rozobrali jednotlivé témy, diskutovali o nadnesených problémoch, hľadali vhodné spôsoby ako predchádzať negatívam internetu a mobilov. Žiaci v skupinách spisovali zásady vhodného správania na internete, kreslili svoje ovečky, alebo výtvarne spracovávali posolstvo rozprávky podľa vlastného výberu.

Termín: máj - jún 2011, počet zapojených tried 13, počet žiakov 260.

Aktivita 2: Triedni učitelia sa so žiakmi (3. - 5. ročníka) porozprávali, aké sú hranice vo virtuálnom prostredí, čo sa môže, čo sa nemôže, čo je správne a čo nie. Po pozretí rozprávok Ovce, diskutovali o tom, že skôr než dieťa niečo urobí, malo by vždy dobre porozmýšľať a v prípade pocitu ohrozenia, malo by sa obrátiť na dospelého. Niektoré deti si vybrali jednu z rozprávok a pokúsili sa jej hlavné posolstvo nakresliť na výkres. Potom sa všetci spoločne snažili vyjadriť situáciu na obrázku slovne krátkym heslom alebo ponaučením. Žiaci si viac uvedomili, že internet nie je len dobrý pomocník, ale uverejňovaním dôverných informácií o sebe či svojej rodine dokáže aj uškodiť. Preto je dôležitá prevencia, aby boli žiaci informovaní o ohrozeniach vo virtuálnom priestore.
Pani učiteľky odporučili deťom prezrieť si túto stránku spolu so svojimi rodičmi, otestovať sa a zahrať si zábavné hry a úlohy.
V každej triede bol zhotovený výstup v podobe plagátov, kresieb, násteniek, prezentácií s témou Bezpečne na internete. Práce žiakov boli vystavené v priestoroch školy.

Termín: jún 2011, počet zapojených tried 6, počet žiakov  100.

Aktivita 3: Na hodinách informatiky žiaci diskutovali o negatívach internetových známostí, zneužívaní osobných údajov, kyberšikanovaní, závislosti. Žiaci diskutovali o svojich skúsenostiach z používania sociálnych sietí. Vytvorili v skupinách príbehy-scénare  a kalendáre na rok 2012,ktoré po vytlačení a zviazaní im v triedach celý rok budú pripomínať zásady vhodného správania pri využívaní moderných technológií.

Termín: október - november 2011, počet zapojených tried 8, počet žiakov 150.

pdf Kalendár 1 (Berhanová, Ďurovcová, Masiariková, Opoldíková)

pdf Kalendár 2 (Baloghová, Chudovská, Gardianová S., Pružinský)

pdf Príbeh 1 (Ďurovcová, Berhanová, Masiariková)

pdf Príbeh 2 (Haviarová)
 

pdf Prezentácia 1 (aktivita 2)

pdf Prezentácia 2 (aktivita 2)

Fotky z aktivity 2  (3.A, 3.B, 4.A, 4.B, 5.A, 5.B v školskom roku 2010/2011):

Posledná úprava Pondelok, 16 Január 2012 21:59
 

Pre rodičov

Štatistiky

Počet zobrazení obsahu : 638477bottom
Copyright © 2018 Súkromná základná škola DSA, Sídl. Rozkvet 2047, Považská Bystrica. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
Administrácia. Designed by: Free Joomla Themes, hosting. Valid XHTML and CSS.