Základná škola Rozkvet Považská Bystrica, 8.ZŠ

top

Súkromná základná škola DSA, Sídl. Rozkvet 2047, Považská Bystrica, č.t. 0904 243 250,                                                                                           8zs@povazska-bystrica.sk,  dsa.pb@dsakademien.sk


Mapa stránky, Pripravujeme, Kontakt

S knihou v ruke PDF Tlačiť E-mail

Vyhodnotenie výkonnej fázy projektu S KNIHOU V RUKE

A. Vyhodnotenie poskytovania výpožičných a výstavných služieb žiakom, zamestnancom, rodičom, deťom z MŠ a verejnosti počas pravidelných otváracích hodín a počas Medzinárodného dňa školských knižníc.

Výpožičné služby naša školská knižnica poskytuje počas celého školského roka v pravidelných výpožičných hodinách každý pondelok popoludní. V nepravidelných výpožičných hodinách podľa potrieb žiakov a zamestnancov školy, ktorýkoľvek deň, počas prestávok a v popoludňajších hodinách.

Počas priebehu Medzinárodného dňa školských knižníc 27.októbra 2008 naša školská knižnica poskytovala žiakom, rodičom, zamestnancom a verejnosti nasledujúce knižničné služby:

  • besedy s regionálnymi autormi
  • beseda žiakov II.stupňa so spisovateľom Milanom Húževkom
  • beseda žiakov I.stupňa so spisovateľom Gejzom Sádeckým
  • spisovateľka Božena Dobrovičová medzi žiakmi druhého ročníka
  • výstavy najčítanejších kníh z našej školskej knižnice
  • prezentácia školskej knižnice určená deťom predškolského veku
  • výstava kníh spojená s predajom určená pre žiakov, rodičov a širokú verejnosť
  • výstava cudzojazyčných kníh, starých učebníc a kníh z mladosti našich učiteľov
  • prezentácia čítania vlastnej tvorby žiakov našej školy na tému Rozvoj čitateľskej gramotnosti v našej školskej knižnici


B. Vyhodnotenie realizácie projektov a netradičných aktivít zameraných na rozvoj čitateľskej gramotnosti a tvorivosti a zvyšovanie záujmu o literatúru: Miniprojekty:

S knihou v ruke I. - Rozprávková noc.
Rozprávková noc sa uskutočnila pre žiakov IV. a V. ročníka 28.-29.11.2008. Začala sa 28.11. v podvečerných hodinách vystúpením študentov - hercov divadielka Výzva pri Gymnáziu v Považskej Bystrici.
Pokračovala nočným putovaním po škole a hľadaním pokladu v školskej knižnici. Nájdeným pokladom bola samozrejme kniha. Po hľadaní pokladu nasledovalo nočné čítanie z rozprávkových kníh z našej školskej knižnice a tvorba vlastných príbehov a rozprávok s ilustráciami. Tieto boli zozbierané do dvoch kníh pod názvom Rozprávky z rozprávkovej noci a Pátranie v minulosti. Obidve knihy sa v súčasnosti nachádzajú v školskej knižnici ako knižné minigalérie žiackej tvorby.

 

S knihou v ruke II. - Pátranie v minulosti.
Tento miniprojekt naväzuje na miniprojekt rozprávkovej noci, kde sa žiaci druhého stupňa formou divadelného predstavenia zoznámili s regionálnymi povesťami o bratoch Podmanických, majiteľoch Považského hradu. Žiaci sa na besedách so spisovateľmi Boženou Dobrovičovou, Gejzom Sádeckým a Milanom Húževkom stretli s regionálnymi povesťami v ktorých bol zachytený život našich predkov. Formou rozprávania sa žiaci druhého stupňa od svojich starých rodičov a známych dozvedeli o starých časoch, ľudových zvykoch a tradíciách. Prešli sa Papradňanskou dolinou, Prečínom, Považím. Výstupom z tohto miniprojektu je spoločná kniha povestí, príbehov a zvykov z rozprávania starých ľudí a jej zaradenie do žiackej minigalérie.

 

S knihou v ruke III. - Ľudové tradície u nás.
Žiaci druhého stupňa sa na základe čerpania námetov z literatúry oboznámili s ľudovými tradíciami podľa aktuálneho ročného obdobia. Napríklad Páračky, Priadky, Lucia, Vianoce, Traja králi. Výstupom je písomné zdokumentovanie žiackych aktivít. Žiaci Dramatického krúžku a krúžku Mladý novinár so svojimi znalosťami o ľudových tradíciách oboznámili aj ostatných žiakov v rámci školských rozhlasových relácií Ľudové tradície v novembri a Staré ľudové zvyky v zimnom období.

 

S knihou v ruke IV. - Slávnosti otcov.
Miniprojekt v spolupráci s rodičmi - otcami žiakov prvého stupňa. Úlohou otca bolo priniesť na hodinu čítania svoju obľúbenú knihu z obdobia detstva, priblížiť žiakom jej obsah, predstaviť autora, jednotlivých hrdinov, prečítať z nej krátky úryvok, porozprávať o svojom detstve a porovnať ho s detstvom dnešných detí. Každý otec ponechal svoju obľúbenú knihu v školskej knižnici k nahliadnutiu aj ostatným žiakom. Výstupom z tohto miniprojektu je vytvorenie galérie kníh otcov našich žiakov.

 

Počas celého školského roka prebieha výučba hodín čítania a literatúry v školskej knižnici, plánujú sa súťaže žiackej literárnej tvorby rôznych žánrov. Zapájame sa do projektov Európa v škole a Detský čin roka. Súčasne sa školská knižnica prebudováva na komunikačno-informačné centrum s počítačovým vybavením, ktorého súčasťou bude dataprojektor. Okrem nového počítačového vybavenia s možnosťou prístupu na internet bude interiér školskej knižnice a čitárne zútulnený novým nábytkovým zariadením.

pdf Vyhodnotenie výkonnej fázy projektu S KNIHOU V RUKE - úplné znenie (2.31 MB)

 

Projekt vypracovala: Mgr. Miroslava Kristínová

 

Vyhodnotenie vyhotovil: Mgr. Kristína Fapšová, školský knihovník
Schválil: Mgr. Zuzana Veverková, riaditeľka školy
Dátum: 8.január 2009

 

 

Posledná úprava Streda, 05 Marec 2014 09:56
 

Pre rodičov

Štatistiky

Počet zobrazení obsahu : 638476bottom
Copyright © 2018 Súkromná základná škola DSA, Sídl. Rozkvet 2047, Považská Bystrica. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
Administrácia. Designed by: Free Joomla Themes, hosting. Valid XHTML and CSS.