Základná škola Rozkvet Považská Bystrica, 8.ZŠ

top

Súkromná základná škola DSA, Sídl. Rozkvet 2047, Považská Bystrica, č.t. 0904 243 250,                                                                                           8zs@povazska-bystrica.sk,  dsa.pb@dsakademien.sk


Mapa stránky, Pripravujeme, Kontakt

Výchovný poradca PDF Tlačiť E-mail

Výchovný poradca: Mgr. Lucia Mináriková


Konzultačné hodiny: štvrtok 12.30 – 13.30 v kabinete výchovnej poradkyne

e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. minarikova@zsrozkvetpb.sk


1. Činnosť výchovného poradcu

 • činnosť VP je zameraná na riešenie výchovno-vzdelávacích problémov žiakov
 • výchovno-vzdelávacie problémy rieši v spolupráci s triednymi učiteľmi, vedením školy, rodičmi a pedagogicko-psychologickou poradňou
 • v oblasti profesijnej orientácie poskytuje informácie o možnostiach štúdia na SŠ, usmerňuje pri voľbe povolania, umožňuje žiakom stretnut ia s náborový mi pracovníkmi SŠ, zabezpečuje účasť na prezentáciách SŠ

2. Informácie súvisiace s profesijnou orientáciou

Jednou z hlavných úloh VP je profesijná orientácia žiakov na SŠ. Od začiatku školského roka monitorujeme záujem žiakov na SŠ ( predbežný záujem žiakov 8. a 9. ročníka zasielame do výpočtového strediska v Liptovskom Mikuláši). V priebehu mesiacov november, december organizujeme so žiakmi exkurzie na SŠ, prípadne ich navštívia počas dní otvorených dverí s rodičmi. Každoročne navštívia akciu v DK, kde žiaci majú možnosť vidieť prezentácie SŠ v regióne. Práca VP pri výbere SŠ vrcholí v apríli, keď po potvrdení prihlášky lekárom, rodičom, riaditeľkou školy sú odoslané na príslušné SŠ.

Na prihlášku sa uvádza prospech žiaka na konci 6., 7., 8., ročníka a za I. polrok 9. ročníka. Jedným z kritérií prijatia na SŠ sú výsledky Testovania 9 - termín je 21. 3. 2018

Informácie o Testovaní 9 - 2017 sú zverejnené na www.nucem.sk


Prihláška na štúdium na SŠ:

Prihlášku vypĺňa ZŠ, rodič (zákonný zástupca) a žiak podpisom potvrdia údaje a dajú potvrdiť pediatrovi. Každý žiak si podáva dve prihlášky na dve SŠ alebo na dva učebné odbory, alebo dva študijné odbory tej istej strednej školy. Žiak si môže podať ďalšie dve prihlášky na štúdium, ktoré vyžaduje talentovú skúšku. Ďalšia prihláška sa podáva v júni, ak žiak nebol prijatý na žiadnu strednú školu.

Zápisný lístok:

 • ZŠ vydá jeden zápisný lístok, na základe rozhodnutia o prijatí
 • zápisný lístok si ponechá SŠ, na ktorú sa žiak zapíše
 • v prípade rozhodnutia o zmene školy rodič (ZZ) musí ísť žiaka odhlásiť zo školy, kde bol vykonaný zápis, zobrať zápisný lístok a opäť žiaka zapísať na inú školu

3. Harmonogram prijímacieho konania v školskom roku 2017/2018

· Riaditeľ SŠ zverejní kritériá pre talentové odbory do 1.2.2018

· Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi školy pre študijné a učebné odbory „ talentové" do 20.2.2018

· Základná škola odošle prihlášky na školy s talentovými skúškami do 28.2.2018

· Talentové skúšky 25.3. -15.4.2018

· Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory (okrem talentových) do  10.4.2018, môže podať dve prihlášky

· Riaditeľ ZŠ zašle prihlášky žiakov na SŠ do 20.4.2018

· Prvé kolo - 1. termín prijímacích skúšok - 14.5.2018

· Prvé kolo - 2. termín prijímacích skúšok - 17.5.2018

· Odvolacie konanie - od 16.5.2018

· Druhé kolo prijímacích skúšok - 19.6.2018


4. Dôležité internetové stránky pre žiakov deviatych ročníkov

· www.svslm.sk

· www.strednaskola.sk

· www.povolania.eu

· www.svetprace.sk

· www.statpedu.sk

· www.kamposkole.sk

· www.skoly-info.sk

· www.svsmi.sk

 

5. Stredné školy

 • Platí školský zákon č.245/2008
  Stredné školy : gymnáziá, stredné odborné školy, konzervatóriá
 • Stredná odborná škola pripravuje žiakov v učebných odboroch ( 3. ročné), ktoré sú ukončené výučným listom a v študijných odboroch (4. ročné), kde absolvent získa maturitu.
 • Konzervatóriá - umelecký typ školy, štúdium je spravidla 6  ročné
 • Gymnáziá - 4. ročné štúdium (5 rokov- bilingválne gymnázium)

 

 

Posledná úprava Nedeľa, 26 November 2017 19:28
 

Pre rodičov

Štatistiky

Počet zobrazení obsahu : 677459bottom
Copyright © 2018 Súkromná základná škola DSA, Sídl. Rozkvet 2047, Považská Bystrica. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
Administrácia. Designed by: Free Joomla Themes, hosting. Valid XHTML and CSS.