Základná škola Rozkvet Považská Bystrica, 8.ZŠ

top

Súkromná základná škola DSA, Sídl. Rozkvet 2047, Považská Bystrica, č.t. 0904 243 250,                                                                                           8zs@povazska-bystrica.sk,  dsa.pb@dsakademien.sk


Mapa stránky, Pripravujeme, Kontakt

Súkromná základná škola DSA, Sídl. Rozkvet 2047, Považská Bystrica
Deň narcisov PDF Tlačiť E-mail

V piatok 15.4.2016 sa uskutočnil 20-ty ročník Dňa narcisov. ZŠ Rozkvet Považská Bystrica je už tradičným účastníkom a spoluorganizátorom tejto celoslovenskej akcie. Verejno-prospešná zbierka mala bezproblémový priebeh aj na našej škole,  aj v jej blízkom okolí. Dobrovoľníkom – žiakom 9.A, 9.B triedy

Čítať celý článok...
 
2% z dane PDF Tlačiť E-mail

Darujte 2% svojich daní pre Združenie rodičov školy

pri ZŠ Rozkvet

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte  nám  skvalitniť  výchovno-vzdelávací  proces  na škole darovaním 2% z dane.

Čítať celý článok...
 
AKTUÁLNE PDF Tlačiť E-mail

V záložke Napísali o nás v hornom menu pribudol aktuálny článok o našej škole a novom zriaďovateľovi DSA pod názvom Nevyberáme školné a ponúkame pridanú hodnotu.

 
Slávnostný zápis prvákov PDF Tlačiť E-mail

Riaditeľstvo Základnej školy, Rozkvet 2047 v Považskej Bystrici

srdečne pozýva rodičov a deti

na

slávnostný zápis do 1. ročníka

v dňoch

20. 4. 2016 od 14.00 do 17.00 hod.

21. 4. 2016 od 14.00 do 16.00 hod.

v I.B a II.A triede na prízemí.


Pri zápise je potrebné predložiť preukaz totožnosti zákonného zástupcu, rodný  list dieťaťa a oboma zákonnými zástupcami podpísanú dohodu o zápise dieťaťa na našu školu.

Tešíme sa na Vás!

 

Na stiahnutie a vytlačenie: Dohoda zákonných zástupcov

 

Bližšie informácie získate na tel. číslach 0904 243 250, 042/432 59 94


 
Deň otvorených dverí PDF Tlačiť E-mail

Základná škola, Rozkvet 2047, Považská  Bystrica

Srdečne pozývame rodičov, budúcich prváčikov a priateľov školy

na

Deň otvorených dverí

dňa 12. apríla 2016

od 8.00 hod. do 10.30 hod.

Počas návštevy si môžete pozrieť vyučovacie hodiny, jazykovú triedu s tabletmi, odbornú učebňu pre prírodovedné predmety, Informačno-komunikačné centrum, školskú knižnicu, telocvične, priestory školského klubu detí, jedáleň.

Kontakt:  0904 243 250, 042/432 59 94,

8zs@povazska-bystrica, www.zsrozkvetpb.sk

 
Skvelé dni na plavárni PDF Tlačiť E-mail

Tretí marcový týždeň ostali školské lavice 23 tretiakov prázdne. „Plné“ totiž boli priestory krytej plavárne, kde absolvovali základný plavecký výcvik.

Deťom sa  venovali 2 plavčíčky.  Boli rozdelené do dvoch skupín – plavci a neplavci. Oboznamovali sa s vodou prostredníctvom rôznych cvičení, prekonávali strach z vody,

Čítať celý článok...
 
Triedy ako povolania PDF Tlačiť E-mail

Základná škola Rozkvet patrí medzi školy, ktoré pre svojich žiakov pripravujú rôzne aktivity. Jednou z už tradičných býva každoročný netradičný prvý apríl. Je to deň, ktorý majú žiaci veľmi radi, keďže je možné „beztrestne“ vystrájať rôzne kúsky. Práve tento obľúbený dátum si vybrali naši parlamentári v spolupráci s Mgr. Markovičovou a PaedDr. Mužíkovou na realizovanie tohtoročného projektového dňa Triedy ako povolania.

Čítať celý článok...
 
Vyháňanie Moreny PDF Tlačiť E-mail

Dňa 15.03.2016 sme si na našej škole opäť pripomenuli ľudové tradície. Dievčatá tanečného krúžku pod vedením pani vychovávateľky Lipkovej si nacvičili krátke literárne pásmo Vyháňanie Moreny.  Zima bola  dlhá, a preto sme sa rozhodli vyhnať ju.  Vyprevadili sme ju spevom v sprievode detí a rodičov. Pán školník Morenu zapálil, a aby sa dlho netrápila, polial ju vodou. Následne sme krásnym spevom

Čítať celý článok...
 
Aktuálne PDF Tlačiť E-mail

Predstavenie zámeru nového zriaďovateľa a návrh modelu školy si môžete pozrieť tu: Deutsch-Slowakische Akademien, a.s.

 
Aktuálne PDF Tlačiť E-mail

Do pozornosti dávame novovzniknutú záložku webovej stránky školy v hornej časti menu s názvom Napísali o nás.

 
Stretnutie s rodičmi PDF Tlačiť E-mail

SPRÁVA

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Základná škola Rozkvet sa od 1. septembra 2016 zaradí  medzi tri vybrané základné školy na Slovensku so zmenou zriaďovateľa.

DEUTSCH-SLOWAKISCHE AKADEMIEN, a.s. ( DSA, a.s. ), nový zriaďovateľ sa zmluvne zaviazal zabezpečiť technické, materiálne a finančné potreby pre naštartovanie novej koncepcie s cieľom zatraktívnenia poskytovateľa vzdelávania v regióne.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

V  súvislosti s touto zmenou sa 10. marca 2016  v priestoroch Základnej školy Rozkvet uskutočnilo prvé stretnutie rodičov, učiteľov a ostatných zamestnancov školy so zástupcami predstavenstva DEUTSCH-SLOWAKISCHE AKADEMIEN, a.s. ( DSA, a.s. )

DSA zastupovali: Ing. Marek Nikel – predseda predstavenstva a Mgr. Juraj Lelák, člen dozornej rady.

Na stretnutí bol prítomný aj zástupca súčasného zriaďovateľa Mesta Považská Bystrica, vedúci odboru sociálnych vecí, školstva a kultúry, Mgr. Jozef Bielik a poslanec mestského zastupiteľstva pán František Matušík.

Zámery nového zriaďovateľa

Marek Nikel, predseda predstavenstva DSA: „Informovali sme učiteľov  a ostatných zamestnancov školy ako aj rodičov žiakov  o pripravovaných krokoch. Táto škola ma značný  potenciál rozvoja, možnosti budovania a posilnenia svojej pozície v rámci mesta a regiónu. Pedagogický tím podporuje rozvoj žiakov, záleží mu na spokojnosti rodičov. Preberáme budovu od mesta na obdobie 15 rokov, pričom ju budeme spravovať, investovať do nej.  V škole budú procesy  naďalej fungovať tak, ako sú nastavené. Dodávateľsko-odberateľské procesy ostávajú, rovnako tak aj pracovné zmluvy, školné nebude žiadne. Chceme zo školy vybudovať regionálne centrum pre podporu vzdelávania, školení, rekvalifikácií, aby na jednej strane plnila svoj účel a zároveň mala aj doplnkové služby.“ – skonštatoval M. Nikel.

Podpora jazykového vzdelávania a odborných predmetov

Zámerom nového zriaďovateľa je rozšíriť vyučovanie nemčiny ako druhého jazyka a posilniť technické predmety. Samozrejme, všetko v súlade so štátnym vzdelávacím programom.  „Chceme sa viac venovať podpore jazykového vzdelávania, otvoriť školu inováciám a aj rodičom, ktorí vedia definovať očakávania, akú úlohu by mala škola plniť a ktorým smerom by sa mala uberať. Zároveň deťom chceme ponúknuť technické vzdelávanie a tým pádom nadviazať na očakávania stredných odborných škôl v regióne,“ - ozrejmil plány M. Nikel, pričom doplnil, že chýbať nebudú ani rôzne benefity. – Určite sa tí najšikovnejší žiaci môžu tešiť na pobyty v rámci Slovenska, nebudú chýbať tiež výlety do Nemecka.

Mesto to vníma ako obrovskú šancu pre školu

Vedúci odboru sociálnych vecí, školstva a kultúry mestského úradu Jozef Bielik: „ Vstup DSA vnímame  ako obrovskú šancu pre túto školu. Treba povedať, že ,,osmička“ bola v ohrození  vzhľadom k stále sa znižujúcemu počtu žiakov. To, že došlo k dohode so spoločnosťou DSA, je pre ňu určitá forma istoty do budúcnosti. Ciele, ktoré má nový zriaďovateľ, sú významné nielen pre najbližšiu komunitu ľudí na Rozkvete, ale určite sa týkajú celého mesta, okresu a regiónu, pretože nikde v okolí podobná škola nie je. V meste máme viacero firiem s nemeckým kapitálom, s nemeckou účasťou a väčšiu šancu na uplatnenie sa v nich budú mať pripravení žiaci. A to nielen profesne, ale aj jazykovo. Presne to táto škola bude ponúkať,“  zdôraznil Jozef Bielik.

 
Nová odborná učebňa pre prírodovedné predmety PDF Tlačiť E-mail

V rámci modernizácie, skvalitnenia a zatraktívnenia vyučovania prírodovedných predmetov sme na našej škole otvorili novú odbornú učebňu.

Učebňa pre prírodovedné predmety je vybavená audiovizuálnou technikou a interaktívnou tabuľou. K dispozícii je centrálny pult so zdrojom napätia, žiacke laboratórne stoly a stoličky. Zakúpili sa laboratórne pomôcky na vyučovanie fyziky, chémie a biológie.

Čítať celý článok...
 
POZVÁNKA PDF Tlačiť E-mail

Srdečne Vás  pozývame

na Základnú školu Rozkvet

na podujatie ŠKD

Pálenie Moreny a vítanie jari

v utorok  15.marca 2016 o 14:00 hod.

Pokračovať budeme o 15:00 hod.

Veľkonočnými tvorivými dielňami

na chodbe školského klubu,

kde si deti budú môcť vyrobiť

rôzne zaujímavé výrobky.

 
POZVÁNKA PDF Tlačiť E-mail

POZVÁNKA

Základná škola Rozkvet od nového školského roka 2016/ 2017 zmení svojho zriaďovateľa. Stane sa ním spoločnosť Deutsch-Slowakische Akademien (DSA, a.s., ) so sídlom v Brezne.

Vážení rodičia,

v  súvislosti so zmenou zriaďovateľa našej základnej školy Vás pozývame na stretnutie s predsedom predstavenstva DEUTSCH-SLOWAKISCHE AKADEMIEN, a.s., Ing. Marekom Niklom – zástupcom nového zriaďovateľa a zástupcami Mesta Považská Bystrica. Predmetom stretnutia bude predstavenie koncepcie a modelu vzdelávania žiakov v základnej škole.

Deň: 10. 3. 2016 o 16. 30 hod.

Miesto: Školská jedáleň pri ZŠ Rozkvet 2047

Vedenie ZŠ


Bližšie informácie získate tu

 
Jarné prázdniny PDF Tlačiť E-mail

V dňoch 29.2.2016 - 4.3.2016 sú jarné prázdniny. Vyučovanie začína v pondelok 7.3.2016.

 
Pochovávanie basy alebo fašiangová veselica v ŠKD PDF Tlačiť E-mail

V utorok 9. februára 2016 sa ústrednou postavou zábavy na chodbe ŠKD stal hudobný nástroj – kontrabas, alebo inak povedané - basa. Deti sa  s  ňou vyšantili a nakoniec, ako inak, žartovne a symbolicky ju pochovali na dlhých 40 dní. Celé pásmo pochovávania basy svojim spolužiakom predviedli deti navštevujúce tanečný krúžok pod vedením pani vychovávateľky Lipkovej. Svojimi rýmovačkami a tančekmi pripomenuli všetkým prítomným tento obľúbený zvyk.  Jeho základným motívom je zákaz všetkých zábav počas nasledujúceho 40-dňového

Čítať celý článok...
 
Veľký školský karneval PDF Tlačiť E-mail

Dňa 5.2.2016 sa v priestoroch našej jedálne uskutočnil veľký školský karneval. Krátko po 15. hodine začali do školy prichádzať prvé deti v maskách v sprievode svojich rodičov. Nechýbali princezné, zvieratká, víly, kovboji a veľa rôznych iných postavičiek. Po tradičnej prehliadke všetkých prítomných karnevalových masiek nasledovali tanečné kolá, kde si mohli deti do sýtosti zatancovať spolu s dievčatami z 9.B triedy. Nechýbali ani súťaže, napríklad balónový či stoličkový tanec, hra na sochy, kde si mohli zasúťažiť okrem detí aj rodičia. Nezabudlo sa ani na pitný režim.

Čítať celý článok...
 
Basketbal chlapcov základných škôl, druhé miesto v kraji PDF Tlačiť E-mail

Po skončení vianočných prázdnin naša škola nastúpila do dlho očakávaného  okresného kola v basketbale chlapcov. V okresnom kole sme súperili v základnej skupine so školami ZŠ SNP a ZŠ Brvnište. Do finále postupovali dve družstvá zo základných skupín. Vo finále sme bojovali o prvenstvo

Čítať celý článok...
 
Lyžiarsky výcvik PDF Tlačiť E-mail

V dňoch 18.1.2016 – 22.1.2016 sa žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka  zúčastnili lyžiarskeho výcvikového kurzu. Boli ubytovaní v chate Ski Ráztoka v Hornej Maríkovej a tesne pred chatou začínala  príjemná a krásne zasnežená  zjazdovka. Žiaci boli rozdelení do dvoch skupín – začínajúci a pokročilí lyžiari a venovali sa im p.uč. Miloš Červenák a p.uč. Bohdana Strinková.

Čítať celý článok...
 
Pozvánka na karneval PDF Tlačiť E-mail

 
« ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec »

Pre rodičov

Štatistiky

Počet zobrazení obsahu : 677470bottom
Copyright © 2018 Súkromná základná škola DSA, Sídl. Rozkvet 2047, Považská Bystrica. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
Administrácia. Designed by: Free Joomla Themes, hosting. Valid XHTML and CSS.