Základná škola Rozkvet Považská Bystrica, 8.ZŠ

top

Súkromná základná škola DSA, Sídl. Rozkvet 2047, Považská Bystrica, č.t. 0904 243 250,                                                                                           8zs@povazska-bystrica.sk,  dsa.pb@dsakademien.sk


Mapa stránky, Pripravujeme, Kontakt

Súkromná základná škola DSA, Sídl. Rozkvet 2047, Považská Bystrica
14.1.2013 Školské kolo Pytagoriády PDF Tlačiť E-mail

Školské kolo matematickej súťaže „Pytagoriáda" sa uskutočnilo dňa 11.12.2012 pre žiakov 3., 4. a 5. ročníka a 12.12.2012 pre žiakov 6., 7. a 8. ročníka. Súťaže sa zúčastnilo celkovo 75 žiakov, z toho bolo 13 úspešných, ktorí postupujú do okresného kola.

Čítať celý článok...
 
29.11.2012 Dotácia na stravu na základe prepočtu životného minima PDF Tlačiť E-mail

V zmysle zákona č. 544/2010 Zb. zákonov zo dňa 8.12.2010 o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR, je potrebné, aby rodičia detí, ktorým sa poskytuje

Čítať celý článok...
 
23.11.2012 Pasovačka prvákov PDF Tlačiť E-mail

pasovacka 01Vo štvrtok 22.novembra 2012 sa v našej škole milá slávnosť. Uskutočnilo sa tu slávnostné pasovanie prvákov do cechu školského. Skôr, ako boli do neho prijatí, museli práci preukázať svoju šikovnosť, odvahu a bojovnosť cestou po spiacom kráľovstve. Zvládli to na čistú jednotku, veď splnením úloh sa im podarilo prebudiť z tuhého spánku celé kráľovstvo. Z veľkej

Čítať celý článok...
 
19.11.2012 iBobor PDF Tlačiť E-mail

ibobor 2ibobor 1V dňoch 14.-16. novembra 2012 sa naša škola zapojila do 6. ročníka informatickej súťaže iBobor. Do súťaže bolo prihlásených viac ako 100 žiakov. Plánovali sme súťažiť v 3 kategóriách, ale z technických dôvodov (výpadok internetového pripojenia) sme v kategórií Benjamín nesúťažili. Všetkým súťažiacim gratulujeme!

Výsledky v kategórii Kadeti a Bobríci na našej škole:

Čítať celý článok...
 
22.11.2012 Návšteva spisovateľky PDF Tlačiť E-mail

spisovatelka5Šiesty novembrový deň tretiaci a štvrtáci strávili hodinu čítania inak ako obvykle. Presunuli sa do školskej jedálne a "učila" ich pani spisovateľka Sidónia Bôciková-Šmarhanovská, ktorá ochotne prijala pozvanie p. učiteľky M. Kotačkovej. Mimochodom, "majsterka pera" je bývalou učiteľkou a býva na Rozkvete. Deťom prezentovala svoju knihu Čaro

Čítať celý článok...
 
30.10.2012 Deň jablka v žiackom parlamente PDF Tlačiť E-mail

 Aj v tomto školskom roku na našej škole pracuje žiacky parlament. Mali sme v pláne začať svoju činnosť pekným projektom Detský čin roka, ale keďže sa tento rok neuskutoční, začali sme úplne inak.
Pri príležitosti Dňa jablka sme si na našich žiakov vymysleli súťaž. Úlohou triednych kolektívov bolo vytvoriť čo najoriginálnejšie netradičné jablko.

Čítať celý článok...
 
29.10.2012 Dejepisná exkurzia Orava PDF Tlačiť E-mail

orava 7V stredu 24. októbra 2012 sa naši šiestaci s pani učiteľkami Markovičovou a Minárikovou zúčastnili na literárnej exkurzii na Orave.
Zrejme sme natrafili na posledný teplý a pekný deň.
Rýchlikom sme sa odviezli do Kraľovian, odkiaľ sme mali ísť vláčikom do Dolného Kubína. Vláčik nás však sklamal, pretože nepremával a museli sme použiť

Čítať celý článok...
 
29.10.2012 Dejepisná exkurzia Košice PDF Tlačiť E-mail

kosice 4016. októbra 2012 sa naši deviataci s pani učiteľkou Markovičovou a pánom učiteľom Kukučkom zúčastnili na dejepisnej exkurzii. Za svoj cieľ si vybrali Košice. Vo vlaku bolo veselo. Niektorí oddychovali, niektorí počúvali hudbu, niektorí sa snažili učiť dejepis , niektorí sa fotili a fotili...

Čítať celý článok...
 
17.10.2012 Beh zdravia PDF Tlačiť E-mail

beh zdravia 12.10 38Svetový deň duševného zdravia sme si na našej škole pripomenuli III. ročníkom Behu zdravia. Zúčastnili sa ho žiaci 1. - 9. ročníka. Každú triedu zastupovali tri dievčatá a traja chlapci. Tí, čo sa na súpisku triedy nedostali, vytrvalo a oduševnene povzbudzovali svojich zástupcov. Bežci si zmerali svoje sily v cezpoľnom behu na trati pri kaplnke.

Čítať celý článok...
 
17.10.2012 Exkurzia v Bratislave PDF Tlačiť E-mail

exkurzia 50Vo štvrtok 11.10.2012 sa žiaci 8.B triedy vybrali na návštevu Prírodovedného múzea a centra Atlantis do Bratislavy. V múzeu sa zúčastnili interaktívnej výstavy "Motýľ spustil búrku". Výstava pripomína zážitkovou formou, že svet sa nezastavuje, je živý, že sa skladá z mnohých častí, ktoré spolu komunikujú, vzájomne reagujú a že svet ako supersystém sa neustále

Čítať celý článok...
 
8.10.2012 Dejepisná exkurzia PDF Tlačiť E-mail

oravsky-hrad 28V posledný septembrový štvrtok sa naši piataci s pani učiteľkou Markovičovou a pánom učiteľom Kukučkom zúčastnili na dejepisnej exkurzii. Za svoj cieľ si vybrali Oravský hrad, kde sa práve konalo podujatie Priblížme históriu deťom a mládeži. Orava nás privítala teplým, ale veterným počasím. Na hrade nás už čakala naša sprievodkyňa Andrea, oblečená v

Čítať celý článok...
 
27.9.2012 Európsky deň jazykov PDF Tlačiť E-mail

 imag0102 Je streda, 26. septembra 2012 a začína sa obyčajný školský deň. Deň ako každý iný a predsa niečím zvláštny. Deň, ktorý bol Európskou úniou v roku 2001 vyhlásený za Európsky deň jazykov sme si aj na našej škole pripomenuli množstvom aktivít. Žiakov už pri vstupe do školy vítal informačný plagát, prezentujúci slogan Európskeho dňa jazykov - „ Hovor so mnou! ",

Čítať celý článok...
 
29.8.2012 Oznam pre stravníkov PDF Tlačiť E-mail

Stravné lístky, poštové poukážky na stravu za mesiac september si môžete vyzdvihnúť v kancelárii ŠJ od 8,00 do 14,00 hod v dňoch 30.8. a 31.8.2012.
Noví stravníci majú možnosť prihlásiť sa na obedy aj v priebehu budúceho týždňa.

Dňa 3.9.2012 sa podáva obed od 11,00- 13,00 hod.

 Brejky karty platia plynule ďalej aj v budúcom školskom roku.

Informácie - t.č. 4327978

 
17.7.2012 Habakuky PDF Tlačiť E-mail

habakuky 17Víťazstvo našej školy v projekte" Za krajšiu Považskú Bystricu", si užili najaktívnejší žiaci na výlete v rozprávkovom kráľovstve Habakuky. Zúčastnilo sa ho 38 žiakov na čele s pánom učiteľom Mgr. Dušanom Malovcom, ktorí sa najviac zaslúžili o úspech v tomto projekte. O atmosfére svedčia fotografie.

Čítať celý článok...
 
USMERNENIE k dotáciam PDF Tlačiť E-mail

Žiadame rodičov detí, ktorým sa v II. polroku ŠR 2011/2012 vyplácali dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom (ďalej len dotácie na stravu) a na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením (ďalej len dotácie na školské potreby) na základe prepočtu životného minima, aby v zmysle zákona č. 544/2010 Zb. zákonov z 8. decembra 2010 o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR predložili ÚPSVaR v Považskej

Čítať celý článok...
 
25.6.2012 Svätojánska noc PDF Tlačiť E-mail

svatojanska noc v ii. oddeleni skolskeho klubu 22.-23.06. 2012 21Deti II. oddelenia školského klubu pani vychovávateľky Zuzany Vojáčkovej sa v podvečerných hodinách piatok 22. júna začali schádzať pred školou, aby sa netradične rozlúčili s odchádzajúcim školským rokom a zároveň tam strávili svätojánsku noc. Po vybalení si pripravili svoje „ležoviská" a presunuli sa do telocvične. Tu si zmerali sily v loptovej

Čítať celý článok...
 
Olympiáda nádejí PDF Tlačiť E-mail

olympiada-nadeji 1315. júna sa 10-členná výprava tretiakov a štvrtákov vybrala s p. uč. Kotačkovou na Olympiádu nádejí na ZŠ Školská. Po krásnom slávnostnom otvorení sa malí športovci z 9 základných škôl pustili do boja o medaile. Hádzalo sa kriketovou loptičkou, plnou loptou, skákalo do diaľky, bežalo sa na 60 m a štafeta. "Rozkveťáci" športovali naplno, ale konkurencia bola

Čítať celý článok...
 
14.6.2012 Besiedka PDF Tlačiť E-mail

besiedka-z_vojackova31Deti II. oddelenia nášho školského klubu detí pani vychovávateľky Zuzany Vojáčkovej a žiaci II. A a II. B pod vedením pani učiteliek Mgr. Ľubky Kukučkovej a Mgr. Zdenky Suchárovej, si na prahu blížiaceho sa konca školského roku pripravili besiedku pre rodičov. V úvode privítali všetkých prítomných ako aj pani riaditeľku Mgr. Zuzanu Veverkovú, ktorá ich prišla

Čítať celý článok...
 
14.6.2012 Návšteva astronomického ústavu PDF Tlačiť E-mail

astr-ustav 1Vo štvrtok 7.6.2012 7.B trieda  navštívila Astronomický ústav v Starej Lesnej. Najskôr sa dozvedeli zaujímavosti z oblasti astronómie a pozreli si panely s fotkami, potom navštívili kopulu, kde videli veľký astronomický ďalekohľad a počas krátkej prednášky sa oboznámili ako sa pozoruje pomocou neho nočná ale aj denná obloha. V ďalšej časti im

Čítať celý článok...
 
11.6.2012 Za krajšiu Považskú Bystricu PDF Tlačiť E-mail

za-krajsiu-pb5Environmentálne aktivity majú v našej škole už svoje stále a opodstatnené miesto. Okrem snahy o úpravu nášho okolia, separujeme odpad v každej triede, zbierame staré elektrospotrebiče a baterky, zapájame sa do environmentálnych projektov.
Už druhý rok sme sa zapojili aj do projektu: „Za krajšiu Považskú Bystricu". V rámci neho žiaci, pod vedením

Čítať celý článok...
 
« ZačiatokDozadu21222324252627DopreduKoniec »

Pre rodičov

Štatistiky

Počet zobrazení obsahu : 652889bottom
Copyright © 2018 Súkromná základná škola DSA, Sídl. Rozkvet 2047, Považská Bystrica. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
Administrácia. Designed by: Free Joomla Themes, hosting. Valid XHTML and CSS.