Základná škola Rozkvet Považská Bystrica, 8.ZŠ

top

Súkromná základná škola DSA, Sídl. Rozkvet 2047, Považská Bystrica, č.t. 0904 243 250,                                                                                           8zs@povazska-bystrica.sk,  dsa.pb@dsakademien.sk


Mapa stránky, Pripravujeme, Kontakt

Súkromná základná škola DSA, Sídl. Rozkvet 2047, Považská Bystrica
9.3.2011 Pochovávanie basy PDF Tlačiť E-mail

pochovavanie-basy1S fašiangami sa rozhodli poriadne rozlúčiť aj deti nášho školského klubu. V utorňajšie popoludnie sa začali v ich priestoroch schádzať všetci, ktorí si chceli ešte v posledný fašiangový deň užiť zábavy. A neboli to len klubisti, ale aj ich rodičia a pani učiteľky. Stretnutie to bolo zaujímavé - zabávali sa cigánky, staré tetky, čerti, zvieratká...

Čítať celý článok...
 
6.3.2011 Tvoja správna voľba PDF Tlačiť E-mail

spravna-volbaDňa 7., 10., 11. februára 2011 sa žiaci 3. a 4. ročníka našej základnej školy zúčastnili podujatia s názvom „Tvoja správna voľba". Podujatie sa uskutočnilo v kine Mier ( výstavná miestnosť).
Organizátor: Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Považskej Bystrici, Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici, PX Centrum
Lektori: MUDr. Hlušková, por. Mgr. Ďurkechová 
Tento projekt bol schválený pod týmto názvom v rámci programu Európskej komisie „Predchádzanie a boj proti trestnej činnosti." Cieľom projektu je snaha o elimináciu trestnej činnosti pod vplyvom návykových látok

Čítať celý článok...
 
3.3.2011 Týždeň priateľstva PDF Tlačiť E-mail

priatelstvoV rámci projektu Zdravá škola, sa uplynulý týždeň niesol na našej škole v znamení priateľstva. Jeho vyvrcholením bolo živé človeče nehnevaj sa, ktoré zorganizovala pani učiteľka Ľubica Kukučková v spolupráci so školským klubom detí a pani učiteľkami z 1. stupňa. Toto bolo rozdelené do dvoch popoludní. Každá trieda tvorila súťažné družstvo, ktoré nastúpilo oblečené v tónoch farby, ktoré si vylosovalo. Kapitánky tvorili triedne pani učiteľky, ktoré   hádzali

Čítať celý článok...
 
26.2.2011 Diskotéka priateľstva PDF Tlačiť E-mail

diskotekaV piatok 25. 2. 2011 náš žiacky parlament pod vedením Mgr. Kubovičovej a Mgr. Markovičovej pri príležitosti Medzinárodného týždňa priateľstva uskutočnil pre žiakov 2. stupňa diskotéku priateľstva. Keď sa všetci zišli, zábavu rozprúdila "balónová šou". Každá trieda si v balóniku našla úlohu, ktorú musela splniť. Oceňujeme, že po prvotnom "šoku" sa všetky

Čítať celý článok...
 
24.1.2011 Karneval PDF Tlačiť E-mail

karnevallV nedeľu 23.januára sa pred našou školou začali schádzať podivné bytosti. Až bližší pohľad napovedal, že sú to rozprávkové bytosti, za ktoré sa prezliekli žiaci prvého stupňa školy, niektoré pani vychovávateľky a učiteľky, aby nedeľňajšie popoludnie strávili spoločne na veľkom školskom karnevale. Vzácnymi hosťami na

Čítať celý článok...
 
10.1.2011 Čaro Vianoc PDF Tlačiť E-mail

čítať článok redakčnej rady školského časopisu Rozkveťák

 
27.12.2010 December na našej škole PDF Tlačiť E-mail

S príchodom Mikuláša sa na našej škole okrem vreca so sladkosťami roztrhlo aj vrece s akciami. Všetko to začalo príchodom Mikuláša, ktorý 6. decembra, so zvoncom v ruke, otváral školu a osobne vítal každého žiaka. V tesnom závese za Mikulášom na našu školu zavítali Lucie, ktoré povymetali všetky kúty v škole ako i všetku zlobu. Nuž zvyky sú zvyky a skutočnosť je skutočnosť. Práve ju, pripomenuli policajti, ktorí s našimi žiakmi besedovali o drogách a o tom ako bezpečne zaobchádzať so zábavnou pyrotechnikou. Táto beseda vyvrcholila ukážkami vyhľadávania drog služobným psom a

Čítať celý článok...
 
15.12.2010 Šaliansky Maťko PDF Tlačiť E-mail

V pondelok 29.11. prebehlo na našej škole školské kolo v prednese povestí Šaliansky Maťko. Z triednych kôl do školského postúpilo 16 žiakov. Zástupcovia jednotlivých tried súťažili v dvoch kategóriách. Žiaci 2. a 3. ročníka tvorili prvú a žiaci 4. a 5. ročníka druhú kategóriu.

Čítať celý článok...
 
7.12.2010 Triedime odpady v rámci Recyklohier PDF Tlačiť E-mail

Naša škola sa zapojila do školského recyklačného programu Recyklohry. Program organizuje spoločnosť ASEKOL SK, ktorá zaisťuje zber a recykláciu starých, opotrebovaných a nefunkčných elektrozariadení.
Cieľom projektu je zvýšiť povedomie o triedení odpadov v mladej generácii a tiež zaistiť recykláciu drobných starých, opotrebovaných a nefunkčných elektrozariadení a batérií v čo najvyššej miere.

Čítať celý článok...
 
6.12.2010 Pasovanie prvákov PDF Tlačiť E-mail

pasovacka25. novembra 2010 sa na ZŠ Rozkvet v Považskej Bystrici konalo slávnostné pasovanie prvákov do cechu školského. Tento rok bol o niečo výnimočnejší, nakoľko sa „pasovačka" konala už desiaty krát. Prváci putovali po jednotlivých svetadieloch, kde im pôvodní obyvatelia pripravili súťažné disciplíny. Po zoznámení sa s našimi svetadielmi nasledovalo slávnostné pasovanie,

Čítať celý článok...
 
30.11.2010 Čarovanie z hliny PDF Tlačiť E-mail

keramikarkaDnešné deti majú len málo príležitostí stretnúť sa s tradičnými remeslami. Preto sme prijali ponuku Považského osvetového strediska v Považskej Bystrici na uskutočnenie tvorivých dielní. 23. a 24. novembra sa ateliér Základnej školy Rozkvet premenil na keramickú dielňu. Žiaci 1. stupňa sa v nej stretli s pani keramikárkou Soňou Zeliskovou z Dubnice nad Váhom. Dozvedeli sa veľa o tradičnom hrnčiarstve a naň nadväzujúcej keramickej tvorbe. Obdivovali ukážky

Čítať celý článok...
 
22.11.2010 Test KOMPARO pre deviatakov PDF Tlačiť E-mail

Našich deviatakov v marci 2011 čaká povinné Testovanie 9, predtým známe ako Monitor. Výsledky tohto testovania sú dôležité pre prijatie na stredné školy. Je teda v záujme žiakov, aby napísali testy čo najlepšie a zvýšili svoje šance byť vybraní na zvolené štúdium.
Aby žiaci získali skúsenosti pri riešení testov, na škole sa uskutočnilo cvičné testovanie Komparo pre žiakov 9. ročníka. Tentoraz im to umožnilo ZRŠ pri ZŠ Rozkvet, ktoré uhradilo

Čítať celý článok...
 
11.11.2010 iBobor PDF Tlačiť E-mail

logoV dňoch 10. a 11. novembra sa naša škola zúčastnila celoslovenskej súťaže iBobor.  Na Slovensku súťažilo 22144 žiakov, z toho v kategórii kadeti 5812 a v kategórii benjamíni 8963 súťažiacich. 
U nás sa zapojilo do súžaze 92 žiakov, v kategórii benjamíni

Čítať celý článok...
 
10.11.2010 Dravci PDF Tlačiť E-mail

dravci1V októbri sme sa zúčastnili praktickej ukážky "Lovu dravcov" vo voľnej prírode. Videli sme ukážky lovu malých, ale veľmi rýchlych dravcov, ako aj majestátnych kráľov oblohy s rozpätím krídel  cez 3 metre ...

 

Čítať celý článok...
 
27.10.2010 Tekvicové kráľovstvo PDF Tlačiť E-mail

tekvicove-kralovstvo21.10.2010 sme uskutočnili výstavu pod názvom Tekvicové kráľovstvo, do ktorého sa mohli zapojiť všetky triedy a oddelenia školského klubu. Zapojené kolektívy nás milo prekvapili svojimi peknými nápadmi. Súťaživého ducha prejavili aj rodičia z I.A, I.B a II.A, ktorí dokázali, že majú nielen fantáziu ale aj šikovné   ruky. Nuž a ako to vyzeralo, to už napovedia fotografie... 

Čítať celý článok...
 
25.10.2010 Besiedka PDF Tlačiť E-mail

besiedkaMesiac úcty k starším sme si na našej škole pripomenuli besiedkou pre starých rodičov našich žiakov, ako i starších obyvateľov nášho sídliska. Pani učiteľky a vychovávateľky s deťmi pripravili program a darčeky, napísali pozvánky a zorganizovali stretnutie. Toto sa uskutočnili 21. októbra 2010 v podvečerných hodinách. Po peknom programe a odovzdaní darčekov nasledovalo posedenie, na ktorom si v príjemnej atmosfére naši hostia vypili kávu a pohostili sa koláčmi,

Čítať celý článok...
 
18.10.2010 Cvičenie v prírode PDF Tlačiť E-mail

 cvicenia-v-prirodeCvičenie v prírode 15.10.2010 sa začalo vyhlásením chemického poplachu. Nie však školským rozhlasom, ako sme boli zvyknutí, ale búchaním na kovovú hranu, čo bolo iné, ale potrebné ukázať, aby žiaci poznali i tento spôsob vyhlasovania poplachu. Chemický poplach na školskom dvore bol simulovaný   svetlicou. Aj napriek

Čítať celý článok...
 
15.10.2010 Beh zdravia PDF Tlačiť E-mail

beh-zdraviaV stredu 13.10.2010 bolo v popoludňajších hodinách na školskom dvore našej školy poriadne rušno. Schádzali sa tu žiaci, ktorí prišli reprezentovať svoju triedu v Behu zdravia. A bolo ich veru neúrekom! Z každej triedy ročníkov 2.-9. súťažili tri dievčatá a traja chlapci. Prváci, ako najmladší, tvorili spoločnú dievčensko-chlapčenskú

Čítať celý článok...
 
22.9.2010 Olympiáda Rožňov PDF Tlačiť E-mail

olympidaV dňoch 15. - 17. septembra 2010 sme sa zúčastnili IV. medzinárodnej olympiády detí a mládeže v Rožňove. Olympijskú výpravu tvorilo 40 žiakov školy rozdelených do kategórii 2.-5. ročník a 6.-9. ročník. O mladšiu kategóriu sa starali pani zástupkyňa Mgr. Dana Baránková a pani vychovávateľka Zuzana Vojáčková, nuž a tú staršiu mali pod drobnohľadom pani učiteľka Mgr. Viera Hladká a pán učiteľ Mgr. Dušan Malovec. Spolu s nami sa olympiády zúčastnila aj naša pani riaditeľka Mgr. Zuzana Veverková, ktorá sa zase poriadne starala o nás všetkých, čo jej dalo poriadne zabrať.

Čítať celý článok...
 
3.9.2010 Otvorenie školského roka PDF Tlačiť E-mail

otvorenieDňa 2.9. 2010 sme sa stretli na školskom dvore, aby sme slávnostne otvorili nový školský rok 2010/2011...

Čítať celý článok...
 
« ZačiatokDozadu21222324252627DopreduKoniec »

Pre rodičov

Štatistiky

Počet zobrazení obsahu : 677470bottom
Copyright © 2018 Súkromná základná škola DSA, Sídl. Rozkvet 2047, Považská Bystrica. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
Administrácia. Designed by: Free Joomla Themes, hosting. Valid XHTML and CSS.